Nemčanka

Výhybňa Nemčanka leží na trati ŽSR č. 116 Kúty - Trnava. Nachádza sa medzi železničnou zastávkou Trnava predmestie a železničnou stanicou Šelpice. Výhybňa bola aktivovaná od GVD 1941 / 1942

V nákladisku zaúsťuje do koľaje č. 4 výhybkou č. 3, výhybkou č. 4 a výhybkou č. 5 vlečka INVESTEX GROUP, s.r.o. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 4,417, v km 5,512 a v km 5,518.