Brezová pod Bradlom v km 10,108

Železničné priecestie ležív km 10, 108 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 117 Jablonica - Brezová pod Bradlom. Trať na ňom križuje cestu III. triedy. Priecestie má je nezabezpečené, vybavené výstražnými krížmi.