SDK II

SDK II

SDK II - súprava určená na nakladanie, prepravu a skládanie dlhých koľajnicových pásov. Spravidla je tvorená 19 upravenými vozňami Pa, ktoré sú vybavené koľajnicovou drážkou, po ktorej sa pri práci pohybuje manipulátor. Max. dĺžka koľajníc je 255 m.