MV 80 Delta

Motorový pracovný vozeň MV 80 Delta

MV 80; 80.1; 80.2 (Delta) - motorový pracovný vozeň slúžiaci k preprave materiálu, drobnej mechanizácie, osôb a k doprave vozňov normálnej stavby i vozíkov pomocou tuhej spojky, ktorý koncepčne vychádza z MV 79/80. V roku 1987 bol v MTH vyrobený prototyp MV 80, prevedenie E, s elektrickým prenosom výkonu, ktorý sa v praxi osvedčil a od č. 19 (?) sa začal používať sériovo. Tieto MV 80 dostali označenie taktiež Delta 171 až 174, v závislosti na prevedení. Nápravy, vypruženie, trakčné motory a mechanická časť brzdy je prevzatá z rušňa r. 704, naftový motor je umiestnený za kabínou, kolmo k osi stroja. Obe nápravy sú hnacie. Na ŽSR sú ako MV 80 označené i vozíky s hydromechanickým prenosom výkonu, ktoré u ČD boli preznačené na MV 79.

MV 80 Delta slúži ako základ ďalších strojov vyrábaných v MTH Praha - napr.  MD 1, SFB 3000.

Technické údaje pre MV 80.2:

Dĺžka: 10,60 m
Hmotnosť: 23,9 t
Max. rýchlosť: 80 km/h
Nosnosť plošiny: 10 t