MV 79/80

Motorový pracovný vozeň - MV 79/80

MV 79/80 - Motorový Vozeň (MTH Praha) určený k preprave materiálu, drobnej mechanizácie, preprave osôb a k doprave vozňov normálnej stavby i vozíkov pomocou tuhej spojky. Prototyp bol vyrobený v roku 1980 s mechanickým prenosom výkonu a oboma nápravami hnanými. Sériove MV majú hydromechanický prenos výkonu (zhodný s r. 810), výklopnú korbu a hydraulickú ruku. Motor je umiestnený pod kabínou. Bolo vyrobených 18 (?) kusov, pričom ďalšie boli vyrábané s elektrickým prenosom výkonu ako MV 80 Delta.

U ČD došlo k preznačniu MV 80 s hydromechanickým prenosom výkonu na MV 79, u ŽSR ostali všetky s označením MV 80.

Technické údaje pre MV 79/80:

Dĺžka: 10,47 m
Hmotnosť: cca 21 t
Max. rýchlosť: 80 km/h
Nosnosť plošiny: 10 t