Žilina - most cez Váh

Trať ŽSR č. 180 Žilina - Košice vedie zo Žiliny ponad rieku Váh. Premostenie Váhu je riešené dvomi jednokoľajnými elektrifikovaným mostami s dĺžkou 112 m. Nové mosty boli uvedené do prevádzky dňa 5.12.2000, po tom čo si ich výmenu vyžiadalo budovanie vodného diela Žilina a požiadavka na zvýšenie traťovej rýchlosti. Mosty majú priebežné štrkové lôžko. Viac informácii ...

Ďaľšie podrobnosti http://rail.sk/skhist/mosty/kbz.htm