Budeme jezdit na strunách

Sky Way je nadúrovňový dopravný systém, ktorý na pohyb využíva patentovanú strunovú technológiu. Jedná sa o inovatívnu, dynamicky sa rozvíjajúcu a prevratnú dopravu, ktorá zmení dejiny dopravy a možno aj celého ľudstva! Celý systém dopravy bude plne zautomatizovaný. Jedná sa o 3 typy dopravy a to vysokorýchlostnú, mestskú a nákladnú. Autorom tohto celého projektu je ruský vedec Anatolij Eduardovič Junitskij, ktorý na tomto projekte pracoval dlhých 39 rokov! [Pokračování]