Žihárec v km 9,305

Železničné priecestie  v  km 9,305 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 134 Šaľa - Neded. Trať na ňom križuje cestu III. triedy. Priecestie je nezabezpečené, vybavené výstražnými krížmi.