362

Motorový rušeň 362

Vyrobený v Československu, kde je vedený ako T 669.0 resp 770.