SPZ 5

SPZ 5

SPZ 5 - dvojnápravový traťový stroj určený pre úpravu šrkovéko lôžka, v koľaji i výhybkách, a banketov (MTH Praha). Je vybavený zásobníkom na štrk o objeme 5 m3, z ktorého je možné štrk ukladať ako do stredu koľaje tak i za hlavy podvalov. Stredný pluh je rozdelený na dve časti, pričom každú časť je možné ovládať samostatne, čo umožňuje prácu vo výhybkách. Činnosť stredného pluhu je možná v oboch smeroch jazdy. SPZ je ďalej vybavený bočnými radlicami v strednej a zametacím zariadením v zadnej časti stroja. Prenos výkonu je elektrický s pohonom oboch náprav.

Doposiaľ (rok 2008) jediný vyrobený prototyp z roku 2005 zakúpila firma ŽS Brno, v súčasnosti ho prevádzkuje spoločnosť TSS H. Králové.
 
Technické údaje:

Dĺžka: 15,16 m
Hmotnosť: cca 38 t
Max. rýchlosť: 80 km/h