Nový Svet

Hr. Nový Svet sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 119,095 km. Na pravej strane v smere do Trenčína.

Budova hradla má dva vchody jedným sa vchádza do obytného priestoru s chodbou a dvoma izbami, a druhým do pracovne hradlára. Na západ od budovy je šopa, v ktorej bolo asi uložené drevo alebo uhlie na kúrenie. Posledný záznam o jeho prevádzke je z roku 1962. V minulosti sa v jeho blízkosti nachádzalo aj priecestie poľnej cesty z obce Záblatie, čo dokazuje pozostatok asfaltovej cesty.