MUV 69

Motorové univerzálne vozidlo - MUV 69

MUV 69 - motorový univerzálny vozík slúži k preprave materiálu, drobnej mechanizácie a osôb. Nemá narážacie a tiahlové ústrojenstvo normálnej stavby, je vybavený závesmi pre upevnenie tuhej spojky. V MTH ich bolo vyrobených okolo 1000 a v priebehu desaťročí prešli množstvom úprav, rekonštrukcii a modernizácii (napr. MUV 69.1 až 69.7 a 71 až 73). Taktiež je použitý ako základ ďalších strojov, napr. ZŠ 72, KSF 70, PUŠL 71, MMD 01, MV 20. Pre potreby TEŽ bola vyrobená modifikácia MUV 1000.

Technické údaje pre MUV 69 (jednotlivé stroje sa môžu odlišovať):

Dĺžka: 6,76 m
Hmotnosť: 7,4 až 9 t.
Nosnosť plošiny: 6,5 až 8 t.
Max. rýchlosť: 40 až 60 km/h