Vysoká nad Kysucou km 21,453

Priecestie leží v km 21, 453 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 128 Čadca - Makov. Trať na priecestí križuje cestu II.triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 1Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 1. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú v žst. Vysoká nad Kysucou.