710

Rad 710 "Rosnička"

Výrobca: ČKD Praha
SMZ Dubnica
TS Martin
Rozchod: 1 435 mm
Pojazd: C
Trvalý výkon: 300 kW
Dĺžka: 9 440 mm Max. rýchlosť: 60 km/h
Hmotnosť rušňa: 42 t