701

Rad 701 "Kocúr"

Len niekoľko kusov, používané pre posun v depách a na pracovných vlakoch, ale už len veľmi zriedka.