Helcmanovce, drevený most ponad trať

Drevený most sa nachádza na trati ŽSR číslo 173 Červená Skala - Margecany. Je postavený ponad železničnú trať tesne pred obcou Helcmanovce smerom od železničnej stanice Mníšek nad Hnilcom.

Odbočuje zo štátnej cesty číslo 546 do poľnohospárskeho družstva. Most je celodrevený vrátane mostovky.