ZŠ 800

ZŠ 800 - Zhutňovač štrkového lôžka je dvojnápravové vozidlo vychádzajúce z konštrukcie MV 80 DELTA. Je určený k homogenizácii koľajového lôžka v medzipodvalovom priestore a za hlavami podvalov. Pracovné agregáty umiestnené v strednej časti stroja sú pozdĺžne posuvné, čo umožňuje kontinuálny pohyb vozidla pri práci (cyklický pohyb vykonáva len pracovná časť). Osová vzdialenosť pechov je 505 - 675 mm v závislosti od rozdelenia podvalov. Jediný stroj vyrobený firmou MTH Praha v roku 1991 príležitostne nasadzuje TSS Pardubice, stredisko St. Plzenec. Má narážacie a tiahlové ústrojenstvo normálnej stavby, pričom max. hmotnosť privesených vozidiel je 40 ton. Stroj je vybavený brzdou samočinnou a priamočinnou typu DAKO a ručnou brzdou. Prenos výkonu zo spaľovacieho motora LIAZ M 637 je elektrický na obe nápravy.

Technické údaje:

Dĺžka: 13,10 m
Hmotnosť: 32,25 t
Max. rýchlosť: 80 km/h
Pracovný výkon: cca 800 m/h