VVM 1000

VVM 1000 - Vykládací Vůz Motorizovaný (výroba MTH) bol vyvinutý ako súčasť sanačného komplexu SK 120, v ktorom zabezpečuje jeho pracovný i prepravný pojazd a je zdrojom energie pre PZV. Zároveň slúži ako prekladací alebo vykladací vozeň pre sypké materiály. So súpravou zásobníkových vozňov môže byť prevádzkovaný i samostatne, napríklad pri odvoze výzisku od strojnej čističky. Oba podvozky sú hnacie, prenos výkonu je elektrický. Pracuje v dvoch režimoch - jazdnom a pracovnom.

Technické údaje:
Dĺžka: 15,10 m
Max. rýchlosť: 100 km/h