ASP Z

ASP Z - zhutňovač koľajového lôžka, ktorý vznikol prestavbou z ASP 400.1. Podbíjacie kladivá boli vymenené za zhutňovacie pechy pre hutnenie štrku v medzipodvalových priestoroch a v mieste pracovného agregátu bol dosadený zhutňovač štrku za hlavami podvalov.