ZPV 01

ZPV 01

ZPV 01 - Zariadenie na Prepravu Výhybiek (MTH Renova Košice) - stroj na dvoch dvojnápravových podvozkoch bez vlastného pohonu určený na prepravu výhybiek, resp. ich častí (hlavne srdcoviek). V SR sa používa jeden kus (TSS Bratislava, jar 2006)

Technické údaje:
Dĺžka: 29,13 m
Hmotnosť: 42,4 t