Dumpcar

Dumpcar

Dumpcar - štvornápravový vozeň určeny na prepravu a sypanie sypkých substrátov, najčastejšie súvisiacich so stavebnou činnosťou (štrk, štrkodrva, vyťažený materiál). Konštrukcia vozňa umožňuje obojstranné vysypanie materiálu naklopením korby až do 45° pomocou pneumatických válcov. Stlačený vzduch je dodávaný z HDV pracovným potrubím cez špeciálne spojky (žlté hadice). Otváranie a zatvárenie bočníc prebieha samočinne pomocou pákového mechanizmu. V SR/ČR sa používajú dva typy - Fa (Nass) a Ua. Vozne typu Ua môžu mať podvozky 2Xta alebo Y25Rs a sú tiež základom pre súpravu PTO 200 C.

Technické údaje pre typ Ua (Nass)

Dĺžka: 12,54 (12,00) m
Hmotnosť: cca 28 (30) t
Max. rýchlosť: 65 (50) km/h 
Max. hm. nákladu: 52 (45) t