ASP 08-475

ASP 08-475

ASP 08-475 UNIMAT 4S - výhybková ASP (Plasser & Theurer) vhodná pre podbíjanie výhybiek na betónových podvaloch. Hlavný rám je uložený na dvoch dvojnápravových podvozkoch, zadná časť stroja na vlastnej náprave je s hlavným rámom spojená kĺbovo. V prednej kabíne sa nachádzajú ovládacie prvky pre jazdu a riadenie smerovacieho a zdvíhacieho zariadenia, pracovná kabína je tesne pred pracovnými agregátmi a zo zadnej kabíny je možné ovládať jazdu. ASP je vybavená prídavným zdvíhacím zariadením pre odbočnú vetvu výhybky, ktoré je možné vysunúť do vzdialenosti 3,30 m od osi koľaje a jeho zdvih je riadený priamo nivelačným zariadením. Podbíjacie agregáty je možné taktiež vyložiť do vzdialenosti cca 3,30 m od osi koľaje, čo umožňuje podbíjať dlhé pražce jedným pracovným úkonom. Stroj je vybavený zhutňovačom štrku za hlavami podvalov. Smerovací a nivelačný systém je riadený počítačovou jednotkou ALC, navádzanie stroja je elektronické rádiové. Tieto ASP patria k svetovej špičke a v tuzemsku boli zakúpene súkromnými firmami (2x v ČR, 1x v SR). Sú najmodernejšími ASP pravidelne nasadzovanými na tratiach ŽSR/SŽDC (r. 2005).

Technické údaje:

Dĺžka: cca 27 m
Hmotnosť: 85,50 t
Max. rýchlosť: 90 km/h
Pracovný výkon: do 500 m/hod (koľaj)
Pracovný výkon: cca 25 min/výhybka (1:9-300)