Fotoblog


Slovensko
zelená dvojička
Slovensko
Motoráčik v staničke Maňa
Slovensko
Panter premiérovo v Poprade
Slovensko
Koronový Košičan
2
Slovensko
Úkryt CO na Malej stanici
+2
Slovensko
Stará Kremnička
4
Slovensko
Bratislavské rýchliky
+2
Slovensko
Banská Bystrica mesto
7 +2
Slovensko
380.004
1
Slovensko
Na odskok v Ružomberku
Slovensko
671 017-2
3
Slovensko
Horná Štubňa
6 +2
Slovensko
Posledné jazdy RegioJetu
+2
Česko
Odvoz 240.129-7
1 +1
Česko
44.205
11 +1
Slovensko
2x 840 ZSSK v Komárne
4
Slovensko
350 020
Slovensko
Po zrekonštruktovanej trati do Mondi SCP
Slovensko
Môj prvý denný Tatran v Ťahanovciach
2
Česko
240.129-7 na zkušební jízdu
7 +2