Dislokácie HDV

HDV: . Depo: Spoločnosť:
HDV
Dislokácia
Korp.
Vyrobené
Košice 
1986  

163.049 ZSSK

Číslo HDV
163.049
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 10-2013
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1986
Rekonštrukcia na
361.105
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
23.10.2013 23:25
Košice 
1986  

163.050 ZSSK

Číslo HDV
163.050
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 4-2014
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1986
Rekonštrukcia na
361.107
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

 

Posledný update
9.7.2014 21:51
Košice 
1986  

163.051 ZSSK

Číslo HDV
163.051
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 8/2013
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1986
Rekonštrukcia na
361.104
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Zrušené
Zrušené - 8/2013
Posledný update
7.8.2013 23:39
Košice 
1986  

163.052 ZSSK

Číslo HDV
163.052
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 9-2014
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1986
Rekonštrukcia na
361.109
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
17.9.2014 18:40
Košice 
 
1986  

163.053 ZSSK

Číslo HDV
163.053
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 3/2009
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1986
Rekonštrukcia na
361.001
Zrušené
Zrušené - 3/2009
Ďalšie info

 

Posledný update
18.7.2011 3:10
Košice 
1986  

163.054 ZSSK

Číslo HDV
163.054
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 6/2016
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1986
Rekonštrukcia na
361.126
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
27.6.2016 12:55
Košice 
1986  

163.055 ZSSK

Číslo HDV
163.055
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 8-2014
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1986
Rekonštrukcia na
361.108
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
20.8.2014 17:51
Košice 
 
1986  

163.056 ZSSK

Číslo HDV
163.056
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 2012
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1986
Rekonštrukcia na
361.005
Zrušené
Zrušené - 2012
Ďalšie info

HDV vybavené rádiostanicou KAPSCH

Posledný update
18.9.2012 1:25
Košice 
1986  

163.057 ZSSK

Číslo HDV
163.057
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 9-2016
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1986
Rekonštrukcia na
361.128
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

HDV vybavené rádiostanicou KAPSCH

Posledný update
15.9.2016 22:03
Košice 
1986  

163.058 ZSSK

Číslo HDV
163.058
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 6/2013
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1986
Rekonštrukcia na
361.103
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Zrušené
Zrušené - 6/2013
Posledný update
11.6.2013 8:38
Žilina 
1986  

163.059 ZSSK

Číslo HDV
163.059
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 1/2014
Dislokácia
Žilina
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1986
Rekonštrukcia na
361.106
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 2/2005 SPD Košice

 • do 3.1.2013 SPD Žilina

 • do ?/2013 SPD Košice

Posledný update
8.1.2014 9:18
Košice 
 
1986  

163.060 ZSSK

Číslo HDV
163.060
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 4/2011
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1986
Rekonštrukcia na
361.002
Zrušené
Zrušené - 4/2011
Ďalšie info

HDV vybavené rádiostanicou KAPSCH

Posledný update
18.7.2011 3:12
Košice 
1992  

163.101 ZSSK

Číslo HDV
163.101
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1992
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
31.10.2010 16:23
Košice 
 
1992  

163.102 ZSSK

Číslo HDV
163.102
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 7/2012
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1992
Rekonštrukcia na
361.101
Zrušené
Zrušené - 7/2012
Posledný update
18.9.2012 1:25
Košice 
1992  

163.103 ZSSK

Číslo HDV
163.103
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 7/2011
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1992
Rekonštrukcia na
361.003
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Zrušené
Zrušené - 7/2011
Ďalšie info

Nehody: • 5.12.2005 zrážka v žst. Košice s HDV 770.106, na 163.103 poškodený čelník, oprava v ŽOS Vrútky. Po oprave v prevádzke od 4/2006.


 

Posledný update
18.7.2011 3:12
Košice 
1992  

163.104 ZSSK

Číslo HDV
163.104
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1992
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
26.1.2018 19:38
Košice 
1992  

163.105 ZSSK

Číslo HDV
163.105
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1992
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
31.10.2010 16:22
Košice 
1992  

163.106 ZSSK

Číslo HDV
163.106
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1992
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 12.12.2015 SPD Košice

 • do 9/2016 SPD Žilina

Posledný update
20.10.2016 23:27
Košice 
 
1992  

163.107 ZSSK

Číslo HDV
163.107
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1992
Posledný update
31.10.2010 16:22
Košice 
1992  

163.108 ZSSK

Číslo HDV
163.108
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1992
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
31.10.2010 16:22
Košice 
 
1992  

163.109 ZSSK

Číslo HDV
163.109
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1992
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 12.12.2015 SPD Košice

 • do 9/2016 SPD Žilina

Posledný update
20.10.2016 23:28
Košice 
1992  

163.110 ZSSK

Číslo HDV
163.110
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1992
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
31.10.2010 16:22
Košice 
1992  

163.111 ZSSK

Číslo HDV
163.111
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1992
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Posledný update
31.10.2010 16:22
Košice 
1991  

163.112 ZSSK

Číslo HDV
163.112
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 1/2017
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1991
Rekonštrukcia z
162.029
Rekonštrukcia na
361.130
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 1/2015 SPD Žilina


HDV vybavené rádiostanicou KAPSCH

Posledný update
30.1.2017 18:02
Košice 
1991  

163.113 ZSSK

Číslo HDV
163.113
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1991
Rekonštrukcia z
162.028
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 14.12.2013 SPD Žilina

 • do 1/2015 SPD Košice

 • do 10.12.2016 SPD Žilina

Posledný update
12.12.2016 22:31
Košice 
1991  

163.114 ZSSK

Číslo HDV
163.114
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Prevádzkyschopné HDV
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1991
Rekonštrukcia z
162.024
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do 10.12.2016 SPD Žilina

Posledný update
12.12.2016 22:29
Žilina 
1991  

163.115 ZSSK

Číslo HDV
163.115
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV
Dislokácia
Žilina
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1991
Rekonštrukcia z
162.030
Rekonštrukcia na
361.124
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:


  • do 10/2014 SPD Žilina

 • do xx/2015 SPD Košice

Posledný update
14.1.2016 13:04
Košice 
1991  

163.116 ZSSK

Číslo HDV
163.116
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1991
Rekonštrukcia z
162.021
Rekonštrukcia na
361.123
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:


  • do 10/2014 SPD Žilina

Posledný update
25.9.2015 20:29
Košice 
1991  

163.117 ZSSK

Číslo HDV
163.117
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 12-2014
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1991
Rekonštrukcia z
162.023
Rekonštrukcia na
361.110
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:


  • do 10/2014 SPD Žilina

Posledný update
30.12.2014 15:25
Košice 
1991  

163.118 ZSSK

Číslo HDV
163.118
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 5-2015
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1991
Rekonštrukcia z
162.010
Rekonštrukcia na
361.121
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie:


  • do 09/2014 SPD Žilina

Posledný update
25.9.2015 20:28
Košice 
1991  

163.119 ZSSK

Číslo HDV
163.119
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 3/2016
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1991
Rekonštrukcia z
162.031
Rekonštrukcia na
361.125
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

HDV vybavené rádiostanicou KAPSCH


Predchádzajúce dislokácie: • do 3/2014 SPD Žilina

Posledný update
27.3.2016 16:14
Žilina 
 
1991  

163.120 ZSSK

Číslo HDV
163.120
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 2012
Dislokácia
Žilina
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1991
Rekonštrukcia z
162.025
Rekonštrukcia na
361.004
Zrušené
Zrušené - 2012
Ďalšie info

 Nehody: • 13.10.2010 v Žiline zrážka s el. jednotkou PKP. Na 163.120 poškodená časť hlavného rámu a bočnica.

Posledný update
16.3.2012 20:23
Košice 
1991  

163.121 ZSSK

Číslo HDV
163.121
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 12/2016
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1991
Rekonštrukcia z
162.032
Rekonštrukcia na
361.129
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

HDV vybavené rádiostanicou KAPSCH


 Predchádzajúce dislokácie: • do 14.12.2013 SPD Žilina

Posledný update
5.1.2017 13:47
Košice 
1991  

163.122 ZSSK

Číslo HDV
163.122
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 5-2015
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1991
Rekonštrukcia z
162.022
Rekonštrukcia na
361.120
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

Predchádzajúce dislokácie: • do ??/2014 SPD Žilina

Posledný update
25.9.2015 20:28
Žilina 
1991  

163.123 ZSSK

Číslo HDV
163.123
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV
Dislokácia
Žilina
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1991
Rekonštrukcia z
162.027
Rekonštrukcia na
361.122
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

 

Posledný update
25.9.2015 20:29
Žilina 
1991  

163.124 ZSSK

Číslo HDV
163.124
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 8/2016
Dislokácia
Žilina
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1991
Rekonštrukcia z
162.026
Rekonštrukcia na
361.127
Korporátny náter
HDV má korporátny náter
Ďalšie info

 

Posledný update
3.8.2016 9:34
Košice 
 
1991  

163.125 ZSSK

Číslo HDV
163.125
Spoločnosť
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Stav
Zrušené HDV - 10/2012
Dislokácia
Košice
Výrobca
ŠKODA Plzeň
Vyrobené
1991
Rekonštrukcia z
162.009
Rekonštrukcia na
361.102
Zrušené
Zrušené - 10/2012
Ďalšie info

HDV vybavené rádiostanicou KAPSCH


 


 


 


Predchádzajúce dislokácie: • do 2/2005 SPD Žilina

Posledný update
16.11.2012 20:38

Túto sekciu spravujú: Peršing a Nikis182. Aktualizácia: 7.5.2024 17:00.