Obnovenie osobnej dopravy na trati Zvolen – Šahy slovom a obrazom

17.1.2019 8:00 Rastislav Backa

Obnovenie osobnej dopravy na trati Zvolen – Šahy slovom a obrazom

2.1.2019 došlo k obnoveniu pravidelnej verejnej osobnej dopravy na trati Zvolen os.st. – Šahy, a teda v prevažnom úseku trate s číslom v KCP 153. Stalo sa tak po dlhých 15 rokoch a 11 mesiacoch, odkedy pravidelná osobná doprava, až na pár mimoriadnych jázd, absentovala. Trať so svojou dĺžkou 74 km patrila medzi najdlhšie zo zastavenou osobnou dopravou.

Obnoveniu osobnej dopravy predchádzala mimoriadna neverejná jazda dňa 26.4.2018. Úlohou tejto jazdy bolo riešenie možností obnovy osobnej dopravy na predmetnej trati. Tomu zodpovedala aj posádka tohto mimoriadneho vlaku: minister dopravy Arpád Érsek, vtedajší generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy, generálny riaditeľ ZSSK Mgr. Filip Hlubocký, starostovia a primátori dotknutých miest a obcí a iní pozvaní hostia. Ešte v ten deň minister dopravy Arpád Érsek vyhlásil, že dal pokyn aby sa urobilo všetko pre obnovenie osobnej dopravy.

Odvtedy sa polemizovalo, kedy sa prevádzka obnoví, koľko vlakov bude jazdiť, a aké vlaky. Približný termín obnovy boli letné mesiace roka 2019. Napokon bol stanovený skorší termín – 2.1.2019.

Nakoľko sa tento termín podarilo dodržať, v prvý deň obnovenej osobnej dopravy som nesmel chýbať. Preto som sa rozhodol vybrať už z novej dovolenky, a cestovať na miesta, kde som v minulosti žil, a svojho času sledoval jediný pravidelný vlak na trati – Mn 84400/84401. Z Košíc som sa rozhodol cestovať vlakom R 810 Sitno, s odchodom o 5:23 z Košíc. Tento vlak ťahala najstaršia „štvorka“ – 754.003


2.1.2019 - Košice: 754.003 ZSSK na čele R 810 Sitno © Rastislav Backa

Po príchode do Zvolena moju pozornosť upútal dav na prvom nástupišti. Po pozretí na informačnú tabuľu mi bolo jasné, prečo je tam taký dav. Dav, ktorý sa dá zrovnať s davom čakajúcich na rýchlik z Banskej Bystrice do Bratislavy. Len na tabuli bol vypísaný vlak do Šiah. Presunul som sa teda na prvé nástupište.


2.1.2019 - Zvolen os.st.: Informačná tabuľa s vypísaným osobným vlakom do Šiah
© Rastislav Backa

Po chvíľke čakania je k nástupišťu pristavený motorový voz – bageta 813.102/913.102. Po prvý krát som sa mal v nej odviesť. Vytvoril som ešte tesne pred odchodom pár záberov. Pri vlaku natáčala reportáž aj televízia TA3.


2.1.2019 - Zvolen os.st.: Televízia TA3 točí reportáž © Rastislav Backa

Po tomto zábere som sa presunul na druhé nástupište, kde sa mi podarilo zachytiť aj 754.003, ktorá doviezla R 810 Gemeran do Zvolena, a práve od tohto vlaku odstupovala.


2.1.2019 - Zvolen os.st.: 813.102 na 12. koľaji, 721.004 na 8. koľaji, po 10 koľaji posunuje
754.003 od R 810 © Rastislav Backa

Utekal som do podchodu, keďže čas odchodu vlaku sa blížil. Nastúpil som do vlaku, kde zisťujem, že je preplnený. Vo vlaku som spoznal aj poslancov za mesto Zvolen, Ing. Petra Košíka, PhD. a Mateja Snopka, známeho aj z televízie, ako bývalého kriminalistu. Mne však neostávalo vo vlaku nič iné, len stáť. Sadol som si až niekde okolo Dobrej Nivy, a ako režijkár rozmýšľam nad tým, kde vystúpim. Voľba napokon padla na koncovú stanicu - Šahy. V Krupine sme sa vykrižovali s mravcom zo Šiah, vo vlaku sa vystriedalo niekoľko cestujúcich, a aj tak, s relatívne miernym meškaním. vlak prišiel do Šiah. V Šahách čakala 812.050, ako prípoj do Čaty.


2.1.2019 - Šahy: 813.102 na Os 6076 zo Zvolena, 812.050 na Os 6054 do Čaty
© Rastislav Backa

Po príchode do Šiah sa väčšina osádky vlaku vybrala do centra mesta, ktoré je od železničnej stanice vzdialené niečo vyše kilometra. Časť išla pešo, časť počkala na autobus dopravcu ARIVA, ktorý ich do centra odviezol, a časť ľudí si privolala taxík. Ja som po odchode väčšej skupiny ľudí a vlaku do Čaty vyhotovil ešte pár záberov, a prešiel som sa kúsok smerom do centra, kde po ceste som zbadal potraviny, v ktorých som si kúpil niečo pod zub, a vrátil som sa na stanicu, kde som v čakárni čakal, kým sa priblíži doba odchodu vlaku.


2.1.2019 - Šahy: Interiér čakárne © Rastislav Backa

Keď sa blížil čas odchodu vlaku, bolo to poznamenané návratom väčšiny cestujúcich, ktorí do Šiah prišli. Predtým ešte stihnem jeden záber, a sadnem si do vlaku, aby som mal kde sedieť.


2.1.2019 - Šahy: 913.102 na Os 6085 © Rastislav Backa

Príde čas odchodu osobného vlaku číslo 6085 zo stanice Šahy. Cesta ubieha pokojne, sem - tam vidno vonku ľudí, ktorý vlaku mávajú a tešia sa z neho. Dorazíme do Krupiny, kde sa dozvedám že budeme mať približne dvadsať minútový pobyt, vďaka zmeškanému Os 6082 zo Zvolena. V tú chvíľu ma napadá, prečo sa v takomto prípade nedalo križovať v žst. Sása–Pliešovce. Po chvíli uvažovanie o možnostiach križovania vystúpim z vlaku, a vyhotovím fotku aj v stanici Krupina


2.1.2019 - Krupina: 913.102 na Os 6085 počas čakania na križovanie s Os 6082
© Rastislav Backa

Po vykrižovaní pokračujeme v jazde. Prechádzame cez tunel „Pod Vlčokom“, po viadukte „Pod mäsiarským bokom“ , Babinou, Bzovskou Lehôtkou, kde všetky osobné vlaky nestavujú. Vystúpim v žst. Sása–Pliešovce.


2.1.2019 - Sása-Pliešovce: 913.102 na Os 6085 odchádza zo stanice © Rastislav Backa

V ten deň som sa na túto stanicu vrátil, aby som odfotil aj Os 6087 s 813.116. Po príchode na stanicu Sása–Pliešovce som prekvapený, že na nej nie som sám, na vlak tu čakajú aj ďalší cestujúci. Milo ma to prekvapilo, nakoľko stanica Sása–Pliešovce je od obce Sása vzdialená niečo cez kilometer, a obec Pliešovce približne dva kilometre (od centra obcí). Preto dosť cestujúcich uprednostnila cestu na stanicu autom, niektorí však prišli aj pešo. Stmieva sa, a tak službukonajúci výpravca osvetlí priestory stanice.


2.1.2019 - Sása-Pliešovce: Staničná budova © Rastislav Backa

Po chvíli vyjde z dopravnej kancelárie, a presvedčí sa o voľnosti koľají v stanici. To mi napovedalo, že už sa chystá prijať vlak. Zotmie sa ešte viac, a dav začína byť netrpezlivý. Výpravca vyjde z dopravnej kancelárie, aj s písomnosťami pre rušňovodiča. Čakáme, kedy vlak dorazí. Podľa výpravcu by už v stanici mal byť, preto ho aj očakával vonku, no vlaku nikde. Počas čakania sa tak zrodí rozhovor výpravcu z čakajúcimi cestujúcimi, a po chvíli sa z oblúka od Krupiny ukáže mravec, ktorý zastaví. Niekoľko ľudí z vlaku aj vystúpilo, ja počas toho využívam čas na vytvorenie večerného záberu. Po odchode vlaku sa pomaly poberám zo stanice preč, po neosvetlenej cestnej komunikácií do obce Pliešovce.


2.1.2019 - Sása-Pliešovce: 813.116 na Os 6087 © Rastislav Backa

Druhý deň, 3.1.2019, plánujem aj fotky z trate. Preto som prišiel na pole za stanicou Sása–Pliešovce v dopoludňajších hodinách, kde som zdokumentoval Os 6076 v podaní 813.113/913.113. Po jeho odfotení som sa presunul niekoľko metrov ďalej, za zastávku Bzovská Lehôtka, kde som odfotil žltú bagetu 813.102/913.102 na Os 6079. Obidve miesta som už poznal z čias sledovania manipuláku.


3.1.2019 - Bzovská Lehôtka: 913.102 na Os 6079 © Rastislav Backa

Neskôr mi v hlave skrsol nápad zastaviť sa v Krupine, ktorú vždy rád navštevujem. Tento krát bol o dôvod viac, a to ísť vlakom. Pred rokom ešte sci-fi, ale v ten deň už realita. Na dopravu do Krupiny som využil Os 6082. Prichádzam do stanice Sása–Pliešovce pomerne skoro pred príchodom vlaku. Som prvý na stanici, ale čoskoro prichádzajú ďalší cestujúci, a nakoniec aj žltá bageta 813.102/913.102. Po príchode do Krupiny sa snažím vytvoriť čo najviac fotiek križujúcich Os 6082 a 6085.


3.1.2019 - Krupina: 913.113 na Os 6085, v pozadí 813.102 na Os 6082 © Rastislav Backa

Po odchode oboch vlakov som preveroval možnosť občerstviť sa v staničnom bufete, ktorý bol v prevádzke aj v dobe, keď osobná doprava na trati absentovala. Zistil som, že bufet je do 7.1.2019 zatvorený, preto zdokumentujem čakáreň, a vyberiem sa do mesta.


3.1.2019 - Krupina: Interiér čakárne © Rastislav Backa

Keďže na vlak bol ešte čas, prešiel som sa na zastávku Krupina predmestie, a na dve priecestia medzi zastávkou a stanicou v Krupine. Keďže sa už blížil podvečer, chvíľkový pobyt na zastávke Krupina predmestie mi prišiel vhod, a keďže je z tejto zastávky pekný výhľad na mesto, podvečerné nasvietenie panorámy mesta bolo pekné. To isté nasvietenie som využil o pár minút neskôr, pri fotografovaní priecestia, ktoré je jedno z mála na trati vybavené priecestným zabezpečovacím zariadením typu AŽD 71 so závorami.


3.1.2019 - Krupina: Priecestie s PZZ AŽD 71 v km 31,123 © Rastislav Backa

Prišiel však čas návratu na stanicu Krupina, kde som dočkal osobných vlakov, ktoré v stanici križovali. Obidva vlaky meškali približne 10 minút – podľa informácie vyhlásenej staničným rozhlasom. Konkrétne išlo o 813.113/913.113 ako Os 6084 a 813.102/913.102 ako Os 6087. Do osobného vlaku 6084 som nastúpil, a odviezol sa do žst. Sása–Pliešovce.


3.1.2019 - Krupina: 913.102 na Os 6087 a 913.113 na Os 6084 © Rastislav Backa

Posledný deň môjho pobytu v okolí šahanskej trate, v piatok 4.1.2019, som sa musel zastaviť vo Zvolene, tým pádom som si tak naplánoval ďalšie vozenie na trati. Do stanice Sása–Pliešovce dorazím o čosi skôr, tak, aby som stíhal Os 6076, na ktorom šla znova 813.102/913.102. S týmto vlakom som sa odviezol do zastávky Krupina – predmestie, kde som vyčkal na vlak Os 6079 s 813.113/913.113. Konečne sa mi podarilo povoziť sa na tejto trati aj s mravcom.


4.1.2019 - Krupina predmestie: 913.113 na Os 6079 © Rastislav Backa

Po príchode do Zvolena som sa vybral do mesta vybaviť potrebné veci. Naspäť som sa vracal obratovým Os 6082, tiež s 813.113. Vystúpil som v žst. Sása–Pliešovce, kde som ešte odchádzajúci vlak zachytil na pár záberoch.


4.1.2019 - Sása-Pliešovce: Odchod Os 6082 s 913.113 © Rastislav Backa

Po odchode vlaku som sa prešiel na most ponad železničnú trať v úseku Bzovská Lehôtka – Sása–Pliešovce, v poradí druhom za stanicou Sása–Pliešovce v smere na Krupinu, pár metrov za predzvesťou PrS stanice Sása–Pliešovce. Toto miesto mi znova bolo známe zo sledovania manipulačných vlakov na tejto trati. Na tomto moste som vyčkal osobného vlaku 6085, ktorý samozrejme viezla 813.102/913.102.


4.1.2019 - Úsek Bzovská Lehôtka - Sása-Pliešovce: Prechod Os 6085 s 913.102
© Rastislav Backa

Zábermi z výšky na prechádzajúci vlak som ukončil sériu fotografií z prvých troch dní osobnej prevádzky na trati, kde bola zastavená 15 rokov a 11 mesiacov. Aj vďaka občianskej iniciatíve z regiónu sa podarilo osobnú prevádzku obnoviť. Síce pri téme prípadnej obnovy osobnej dopravy sa vyskytli názory proti obnove.. Aj keď sa osobné vlaky na trať vrátili, väčšina z nich premáva len cez pracovné dni. Minister dopravy prisľúbil rozšírenie vlakových spojov aj cez víkend, pokiaľ bude o takéto cestovanie záujem. Pred samotným obnovením osobnej dopravy si ministerstvo údajne robilo prieskum, na základe ktorého nastavilo požiadavku na aktuálnu obsluhu trate osobnou dopravou. Dá sa polemizovať, či je súčasný GVD na trati správny alebo nie, avšak po takej dlhej dobe je úspech, že sa podarilo osobné vlaky obnoviť. Nuž, kde je vôľa, tam je cesta. Alebo v tomto prípade koľaje. Pevne verím, že časom sa podarí dopravnú politiku v regióne nastaviť tak, aby čo najviac ľudí uprednostňovalo verejnú dopravu. Rovnako ako aj na celom Slovensku.

Úvodná snímka: 3.1.2019 - Krupina: 913.113 na Os 6084 © Rastislav Backa

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy