Lokomotivy řady 703 (T212.1)

14.2.2017 8:00 Václav Vyskočil

Lokomotivy řady 703 (T212.1)

V posledním díle o malých dvounápravových lokomotivách se podíváme na stroje nejmladší, a to lokomotivy 703 (T212.1) již s hydromechanickou převodovkou.
 

Úvod

Řada 703 (T212.1) je finální variantou početné a členité rodiny lokomotiv řad 700 - 702. Největším rozdílem od předchozích variant je zástavba hydromechanické převodovky, čímž lokomotivy získaly možnost zcela plynulého rozjezdu, protože trhaný rozjezd byl až dosud jejich značnou slabinou. Rovněž byl osazen výkonnější motor TATRA 930-54 a došlo ke značnému zvýšení tažné síly. Těchto lokomotiv bylo v ČKD a v Turčianských strojárnách v Martine vyrobeno v letech 1969-79 celkem 224 kusů, z toho 52 kusů pro ČSD. Dodány byly také do pražského metra (12 strojů) nebo dopravnímu podniku v maďarské Budapešti. Celkově dosáhl počet vyrobených "prasátek" všech variant čísla 1441.


04.08.2007 - Praha Masarykovo nádraží, 703.017, © Václav Vyskočil

Vývoj a výroba

V roce 1969 byl vyroben prototyp nové lokomotivní řady T 212.1 (703). Jednalo se o konstrukční pokračování řady T 212.0 (702), oproti této řadě ale byla nová řada T 212.1 (703) patřičně zmodernizována a zdokonalena, i když to zvenčí není patrné. Sériová výroba lokomotiv probíhala v letech 1972 až 1979 ve slovenských TS Martin (Turčianské strojárne).


24.03.1998 - Praha Vršovice LD, T211.0548, 703.046, 703.025, 742.329, 703.049, © Václav Vyskočil

Provoz

Lokomotivy byly navrženy pro lehkou staniční posunovací službu, posun v depech a vlečky velkých průmyslových podniků. Lokomotivy se ve značné míře používají dodnes, protože mají jednoduchou konstrukci a spolehlivé trakční soustrojí bez větších závad. Některé lokomotivy byly rekonstruovány na řady 797 a 799, ale v daleko menším množství než tomu bylo u jejich starších verzí 700 až 702.


12.10.1998 - Děčín LD, 703.036, 372.003, 122.011, © Václav Vyskočil

Technický popis

Konstrukce lokomotiv je až na popsané detaily shodná s řadou 702, tedy dvounápravová, s mechanickým přenosem výkonu, kapotová, s koncovou kabinou strojvedoucího. Přístup do kabiny je nástupní plošinou za kabinou a dveřmi uprostřed zadního čela kabiny. Pojezd lokomotivy tvoří rozsochový vnější rám, soukolí jsou vypružena listovými pružnicemi.

Pod kapotou je uložen vzduchem chlazený dvanáctiválcový nepřeplňovaný motor TATRA T930.54 s přímým vstřikem paliva, o výkonu 169 kW, který pohání prostřednictvím pružné spojky Periflex hydromechanickou převodovku typu ČKD-SRM L I HM 21 r s možností reverzace. Od HM převodovky je výkon na soukolí podvozku přenášen kloubovými hřídeli a nápravovými převodovkami typu NP 18. Jejich převodový poměr je 4,23.

Palivová nádrž o objemu 350 l je zavěšena na stropě kapoty, společně se vzduchojemy. V kabině je osazen řídicí pult s možností ovládání z obou stran kabiny. Řízení výkonu lokomotivy se značně zjednodušilo na pouhou jednu páku, zmizel předvolbový řadič převodových stupňů i páka spojky. Dále je zde brzdič samočinné brzdy DAKO BS2 a brzdič přímočinné brzdy DAKO BP. Osazena je rovněž vřetenová ruční brzda, která působí na obě soukolí. Pneumatické brzdy jsou špalkové, s jednostranným působením rovněž na obě soukolí. Zdrojem tlakového vzduchu pro brzdy je kompresor 3 DSK 75. Kabina je vytápěna prostřednictvím nezávislého naftového agregátu.


26.10.2006 - Nymburk DPOV, 703.038, © Václav Vyskočil

Provoz lokomotiv

Určení lokomotiv řady 703 bylo shodné se všemi předchozími variantami, tedy staniční služba, posun v depech a vlečkový provoz. V traťové službě byly nasazeny spíše výjimečně. Dodnes jsou ale poměrně často užívány například pro pracovní nebo stavební vlaky. Zajímavým použitím těchto strojů je také služba u DP metro Praha, kde se užívaly při nočních výlukách v tunelech. Pro toto využití byly náležitě upraveny. Měly např. katalyzátor výfukových plynů nebo automatická spřáhla či upravené brzdové přístroje. Část těchto strojů byla také vybrána pro rekonstrukci na řadu 799 a několik na řadu 703.7 - remotorizace řady 703 motorem Caterpillar 3306 DI-T o výkonu 169 kW související s dosazením nové kabiny a kapoty.


16.11.2011 - Praha Vysočany, 703.712 EŽ, © Václav Vyskočil

Barevné provedení

Lokomotivy byly dodávány v celočerveném unifikovaném nátěru s šedým podvozkem nebo v celočerveném nátěru se žlutým pruhem okolo celé kapoty. Zmiňované stroje DP metro Praha byly celé žluté.

Technické údaje

Uspořádání pojezdu

B

Celková délka

7 220 mm

Výška

3 330 mm

Šířka

2 600 mm

Max. výkon naftového motoru

169 kW

Max. tažná síla

80 kN

Maximální rychlost

40 km/h

Hmotnost ve službě

24 t

 

Závěr

Na konec bych chtěl opět poděkovat Tomášovi, který mě přiměl sepsat tyto dva další díly atlasu lokomotiv. Galerie opět není až tak moc obsáhlá. Lokomotivy se schovávají po depech a vlečkách a přístup zde není až tak úplně ideální. Na závěr si ještě dovolím připojit tabulku, která Vám objasní rozdíly mezi jednotlivými řadami těchto malých lokomotiv. K popisu lokomotiv byl opět použit text z Atlasu lokomotiv.

Pro pochopení základních rozdílů mezi řadami poslouží tabulka :

 

řada 700

řada 701

řada 701.1, 3*

řada 702

řada 703

Staré označení

T 211.0

T 211.1

T 211.2

T 212.0

T 212.1

Rok výroby (reko)

1955 - 62

(1977-91)

(1986-96)

1966-71

1969-79

Druh přenosu výkonu

Mechanický

Mechanický

Mechanický

Mechanický

Hydromechanický

Typ motoru

T 111 A

T 930-51

T 3-928.32

T 930-51

T 930-54

Výkon motoru

121 kW

147 kW

147 kW

147 kW

169 kW

Tažná síla

53 kN

58 kN

58 kN

58 kN

80 kN

Hmotnost loko

22 t

22 t

22 t

24 t

24 t

 
* - Lokomotivy T 211.2 s motorem T 3-928.32 se rozlišovaly podle příslušnosti, takže dva kusy u ČSD dostaly označení 701.1, průmyslové stroje dostaly označení 701.3.

 

Zdroje:

Galéria

Súvisiace odkazy