Co čeká zastávku, jež vzkvétala i vadla se značkou ČKD?

24.10.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Co čeká zastávku, jež vzkvétala i vadla se značkou ČKD?

Značku našeho někdejšího významného strojírenského podniku sice ještě stále nacházíme na výrobních štítcích lokomotiv i dalších produktů, ale už dávno nezdobí vstup do některého jeho tradičního závodu. Jeden takový zaměstnával tisíce lidí na okraji Hradce Králové a nemalá část jich do práce přijížděla vlakem, na zastávku Plotiště nad Labem. Ta na rozdíl od závodu ČKD funguje dodnes, ovšem přiměřeně okolnostem.

 
 
 
 
 
Pokud si tu zastávku vyhledáte v Abecedním seznamu stanic platného knižního jízdního řádu, najdete ji na trati číslo 041 ve vzdálenosti tří tarifních kilometrů od žst. Hradec králové hl.n. Kdybyste však nahlédli do jízdního řádu třeba z roku 1918, objevili byste tam údaj o dva kilometry kratší. Není to tím, že by se snad traťový úsek mezi tím prodloužil nebo zastávka přestěhovala – jde o dva různé tarifní body, které postupně nesly týž název, jak se můžete dovědět z komentářů k monografii zastávky Plotiště nad Labem na spřáteleném webu. Situaci ukazuje (krom dalších k orientaci v článku a připojených snímcích užitečných informací) mapka:
 

Úsek trati 041 Hradec Králové hl.n . - Plotiště n.L. na turistické mapě; zdroj: www.mapy.cz
 
Zatímco tedy původní koncovou stanici trati mezi Hradcem Králové a Ostroměří v prostoru dnešního zavřeného závodu poději zkrachovavší a.s. MTH Praha postavily a dne 19.3.1882 do provozu uvedly České obchodní dráhy (k.k. privilegierte Böhmische Commercialbahnen – BCB) a ta pak po propojení tratí fungovala nadále jako zastávka s názvem Plotiště nad Labem, současný tarifní bod toho jména vznikl zřejmě v souvislosti s výstavbou slévárny lehkých kovů pro německý letecký průmysl, na okraji obce zahájenou roku 1941. Své slávy se však nová zastávka dočkala až po roce 1954, kdy továrna zahájila výrobu pod značkou ČKD.
 

Značku ČKD najdeme už jen na oplocení areálu podél silnice E67 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Mezi tím zažila krátkou epizodu s okřídleným šípem ve znaku – po svém znárodnění byla připojena ke Škodovým závodům a vyráběla mostní konstrukce. Jako národní podnik ČKD Hradec Králové začala produkovat naftové motory, především lodní a stacionární, které z převážné části mířily na export. Tato změna výrobního programu se samozřejmě neobešla bez další výstavby i rozvoje nových technologií. Po požáru pražského podniku ČKD Naftové motory v roce 1980 sem byla přenesena jeho výroba motorů pro kolejová vozidla. Za svého největšího rozkvětu továrna zaměstnávala na čtyři tisíce pracovníků, čemuž odpovídalo i zařízení zastávky.
 

Zastávka Plotiště nad Labem s původním mohutným přístřeškem (2.1.2007);
zdroj: www.lojzahrbacek.websnadno.cz 
 
I když pochopitelně řada zaměstnanců využívala k cestě do práce dopravy silniční (o jejímž rozsahu tehdy svědčilo před hlavní branou zřízené docela slušné autobusové nádraží s několika stanovišti i mohutné parkoviště pro osobní vozy, nemluvě o četných stojanech na kola), ani využití vlaku nebylo zanedbatelné. Jízdní řád byl uzpůsoben tak, aby vyhovoval pracovní době ve vícesměnném provozu, jak dokládá třeba jeho vydání z roku 1975. Jeho podoba současná samozřejmě odpovídá tomu, jak podnik ČKD Hradec Králové nakonec dopadl. Ostatně mnohé naznačuje už pohled na travou zarůstající nástupiště zastávky, třeba i pár let starý.
 

Zastávka Plotiště nad Labem ze stanoviště první hradecké „Regionovy“ (27.8.2006)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Neslavné konce světově proslulé značky ČKD jsou sice všeobecně známy, ale přesto si jejich vyvrcholení, dotýkající se také královéhradeckého podniku, můžeme připomenout nahlédnutím do jedné zajímavé práce na toto téma. V poslední době se ovšem objevují zprávy o snahách areál na okraji východočeské metropole revitalizovat, takže se možná dočkáme i oživení provozu na zastávce Plotiště nad Labem. Bývalý podnik ČKD v Hradci Králové je dnes z větší části opuštěný a chátrá. Naději na změnu k lepšímu teď městu dává investor, který slibuje vybudovat moderní industriální park a nová pracovní místa, uvedla nedávno Česká televize.
 

Developerská firma u hlavní vrátnice láká i zdáním funkčnosti vlečky © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
I když zánovní cedule u hlavní vrátnice řidičům nařizuje dát přednost drážním vozidlům, pravděpodobnost setkání s nimi je dnes nulová, jak se dovíme z dalšího textu. Co ale platí dnes, nemusí být pravdou v blízké budoucnosti. Mezi výhody areálu patří jeho poloha vedle hlavního tahu na Hradec králové a plánované dálnice z Prahy na Hradec Králové. Areál disponuje energetickými kapacitami, které umožňují i ty nejnáročnější výrobní provozy. Dále je zde také možnost využít jeřáby v halách a vlečku v rámci areálu, píše se v nabídce developera. Místní kolejiště sice ještě stále figuruje v seznamu vleček SŽDC i manipulačních míst ČD Cargo, ale...
 

Neprovozovaná vlečka se od provozované tratě liší na první pohled © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Vlečka s číslem 4219 a názvem Areál ČKD Hradec Králové (ještě před dvěma lety byla označována jako Vlečka ČKD MOTORY a.s., Hradec Králové) nemá se zastávkou Plotiště nad Labem, ležící v km 2,760 mezi stanicemi Hradec Králové hl.n. - Všestary provozně nic společného. Z širé tratě odbočuje v km 3,373 mezi stanicemi Hradec Králové hl. n. – Všestary, jak se můžeme (stejně jako onen předchozí údaj) dovědět z jistého staršího dokumentu ČD – a to je asi tak vše, co o ní lze z veřejně přístupných zdrojů zjistit. Na místě se toho také nedá objevit příliš mnoho, alespoň ne bez základní výbavy pro pochod džunglí, kterou už vlečka připomíná.
 

Jedna z aspoň trochu viditelných vlečkových kolejí v areálu ČKD © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ale vraťme se opět k zastávce Plotiště nad Labem, k níž už citovaný dokument ČD dále uvádí: Na zastávce je čekárna pro cestující a nástupiště v délce 184 m. Osvětlení nástupiště je provedeno perónními stožárky a je majetkem ČKD. Dnes asi osvětlení patří komusi jinému a zda je funkční, to nevím. Zato mohu cosi dodat ke zmíněné čekárně. Jde o prefabrikovaný přístřešek, který pod názvem „Autobusová zastávka“ nakupuje pro své potřeby SŽDC z novobydžovské výrobny firmy M – SILNICE a.s. a kterým byla obdařena také zastávka Hradec Králové-Kukleny, jak zaznamenala jiná reportáž. Ten současným potřebám nečetných cestujících jistě stačí.
 

Zastávka Plotiště nad Labem s osamělým cestujícím, čekajícím na Os 5526 do Jičína
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Kupodivu není příliš zdevastovaný, i když jeho okolí blízké i vzdálenější přílišným pořádkem neoplývá. Zastávku kdosi vybavil nouzovým odpadkovým košem, ale asi se nikdo nestará o jeho vyprázdnění. Zda za ten nepříliš vábný stav mohou cestující nebo zjevně tam ob čas přebývající „nepřizpůsobivé“ či přímo „závadové“ osoby, toť hádanka, kterou krátkodobý návštěvník těch míst nerozluští. Zato si může všímat projíždějících či zastavujících vlaků, přičemž těch druhých není během dne mnoho, jak už naznačil výše uvedený jízdní řád a ještě lépe ukazuje vývěska s příjezdy a odjezdy vlaků. Která ovšem ve výbavě zastávky samotné toho času chybí.
 

Na přijíždějící Os 5512 Hradec Králové hl.n. - Turnov čeká jediný pracovník z ranní směny
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V nadcházejícím jízdním řádu se pro zastávku u areálu ČKD žádné velké změny nechystají, zda některé z výše nastíněných postihnou areál samotný, to ukáže čas. Záměry jsou to jistě chvályhodné a dokonce nepopuzují ani ekology, kteří s developerskou firmou Finapra, a.s. vyjednali kompenzace za pokácenou zeleň. Je nezbytné podotknout, že nejenom z pohledu ekologického, ale i udržitelného rozvoje našeho regionu, je mnohem vhodnější stavět nové objekty na místě starých budov než zabírat úrodnou zemědělskou půdu, psalo se k tomu už před časem v článku na portálu pro lokální patrioty královéhradecké. Snad půjde vše podle předpokladů.
 

Navrhovaná nová podoba areálu ČKD Hradec Králové; zdroj: www.jika-cz.cz
 
Když jsem se minulý čtvrtek vydal na zastávku Plotiště nad Labem, nebylo tomu primárně proto, abych hledal odpověď na otázku, položenou v titulku této (ne)reportáže. Chtěl jsem nasbírat přehršli snímků a poznatků k tvorbě článku o posledním železničním tarifním bodu na území východočeské metropole, který dosud chyběl ve volném seriálu na toto téma (a jehož jednotlivé díly najdete níže v sekci Súvisiace odkazy). Ale už na místě mi bylo jasné, že se obsah zamýšleného dílka poněkud vymkne prvotnímu záměru, snad nikoliv na škodu věci. Co jste nenašli v textu, hledejte v připojených odkazech a snímcích, orientaci vám usnadní fotomapa:
 

Areál ČKD Hradec Králové s železniční zastávkou Plotiště nad Labem na fotomapě;
zdroj: www.mapy.cz
Prameny a odkazy:
 1. Hradec Králové – Wikipedie
 2. Plotiště nad Labem - Wikipedie
 3. Plotiště nad Labem - informační portál a rozcestník
 4. Monografie stanic - Plotiště nad Labem - ŽelPage
 5. Historie železničních tratí ČR
 6. Železniční trať Hradec Králové - Turnov - Wikipedie
 7. Trať 041 Hradec Králové - Ostroměř - Jičín - Libuň - Turnov
 8. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 9. České dráhy, a.s. – osobní doprava
 10. ČD Cargo, a.s.
 11. ČKD - Wikipedie
 12. ČKD Group je společenství inženýrských a výrobních firem
 13. Areál ČKD se změní v průmyslový park. Haly uvnitř budou „na míru“ - iDNES.cz
 14. Industrial Park Hradec Králové - warehousefinder.cz
 15. FINAPRA, a.s.
 16. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Šestá „Regionova“ jako Os 5510 Hradec Králové hl.n. - Turnov na zastávce Plotiště nad Labem
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy