K osmdesátinám motorového vozu M 120.417

23.3.2012 8:00 Pavel Stejskal

K osmdesátinám motorového vozu M 120.417

Mezi 1. a 2. světovou válkou se staly železnice v Československu průkopníkem v motorizaci místních tratí i zavádění motorových vlaků na tratích hlavních. ČSD nasazovaly mezi roky 1928 až 1938 na mnoha vedlejších tratích různé typy motorových spolu s celou škálou přípojných vozů. Některé typy byly jen o několika kusech, jiné pak byly na tehdejší poměry vyrobeny v početných sériích.

 
 
 
 
 
 
Hlavním cílem nasazení kolejových autobusů, jak se v té době říkalo, bylo zefektivnění provozu na lokálkách. Bohužel do dnešních dnů se z pestré škály mnohdy různorodých motoráků zachovalo pouhé torzo, hlavně v podobě rozpadajících se zahradních domků a skladišť. Když si odmyslíme několik velkých motorových vozů, určených pro rychlíkovou dopravu (M 274.004 na Slovensku a M 290.002 v Kopřivnici), zbývá pouze motorový vůz M 120.417. To ostatní, co do dnešních dnů dosud přežilo, je nekompletní, rozpadávající se a je téměř nevhodné se o tom zmiňovat. I když se v několika případech začalo něco dělat, jejich stav dosud není na vystavení. Nejpočetnější řadou meziválečných motorových vozů, určených pro provoz na místních tratích, byla řada M 120.4.
 
 
M 120.417 při své narozeninové jízdě (Újezd u Uničova,17.12.2011) © Kamil Korecz
 
Těmto motorákům se přezdívalo věžák, podle kabiny pro strojvedoucího, umístěné na střeše vozu. Do dnešních dnů se zachoval v provozním stavu pouze jediný z těchto motoráků a to právě již zmíněný M 120.417, v současnosti patřící NTM Praha. O něj se již více jak 20 let stará parta nadšenců v depu Šumperk, dnes sdružená v Klubu přátel kolejového autobusu (KPKA). Tento klub uspořádal dne 17. prosince 2011 několik jízd motorového vozu M 120.417 na počest výročí 80 let od jeho vyrobení. Motorový vůz přijel ze Šumperka do Uničova a během dne pro potěchu cestujících i fotografů několikrát projel úsek trati z Uničova do Troubelic a Újezdu u Uničova. Stejnou trasu absolvoval druhý z motorových vozů, o který se KPKA stará, M 131.101.
 
 
M 131.101 a M 120.417 na paprscích točny v Lužné u Rakovníka (23.6.2007)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jízdami motorového vozu si členové KPKA, železniční fandové a příznivci připomněli nejen 80. výročí M 120.417, ale také uctili památku tří osobností, které se zasloužily o záchranu tohoto vozu a po dlouhá léta jej opravovaly a udržovaly. Jaroslav a Miloš Březinovi a Karel Matoušek, se 80. narozenin „svého“ M 120.417 nedožili a na jejich památku tak byly nazvány spoje z a do Šumperka. Den 17. prosince 2011 byl škaredý, větrný. Obloha byla téměř stále zatažena hustou vrstvou oblačnosti, z níž vypadávaly smíšené srážky. Jen občas vysvitlo sluníčko, samozřejmě vždy ve chvíli, kdy nejel žádný vlak. A tak z celého dne vznikl pouhý jeden nasvícený snímek M 120.417. Nicméně, tato akce mi přiměla počátek provozního stavu motorového vozu M 120.417, v té době chybně označeného M 120.437.
 

Vrak motorového vozu M 120.417 v depozitáři NTM v Čelákovicích © Pavel Stejskal
 
S panem Jaroslavem Březinou mne pojilo dlouholeté přátelství, a tak jsem byl pozván na jaře roku 1991 spolu s několika kolegy na jarní probuzení motorového vozu. Sraz byl dne 23. 3.1991 na nádraží v Hanušovicích, kam šumperská parta přijela motorovým vozem 810.122. Kolejový autobus byl „zazimovaný“ v remíze hanušovické strojovky, která v té době ještě normálně fungovala. Nutno podotknout, že motorový vůz nebyl dosud kompletní, ale byl již schopen jízdy vlastní silou. Chyběl hlavně interiér vozu, tj. větší část sedadel, obložení, polic na zavazadla a další drobnosti. Vstoupili jsme do remízy, kde vedle odpočívajících bardotek stál i věžák. Parta se na něj vrhla a učinila vše potřebné k prvnímu nastartování po zimě. Pak najela do rotundy 810.122 a vyvezla věžák na točnu.
 

Motorový vůz 810.122 vytáhl M 120.417 z hanušovické rotundy,© Pavel Stejskal
 
Zda došlo k nastartování jeho motoru už v rotundě, nebo až mimo depo, si dnes nepamatuji. Podle fotografií však došlo nejspíše k nastartování až mimo rotundu. V Hanušovicích bylo domluveno, že věžák pojede nejprve do Starého Města pod Sněžníkem, kam jej bude doprovázet orchestrion, který byl zařazen jako druhý. Na trati byl pak věžák odvěšen a poprvé odzkoušen sólo jízdou, Zde bylo také dost času na pořízení několika snímků. V Novém Městě věžák opět zapózoval pro naše objektivy a vydal se zpět do Hanušovic. Odtud byla dojednána další jízda do Podlesí. Cestou nám kolejový autobus opět postál před objektivy, tentokrát u tunelu.
 

M 120.417 před tunelem u Vlaského © Pavel Stejskal
 
Do Podlesí jsme dojeli v naprostém pořádku, motor věžáku pracoval spolehlivě. Zde jsme křižovali s rychlíkem R 251, který jel z Prahy do Jeseníku a v jehož čele byla lokomotiva 754.079, v té době jsoucí ve stavu depa Letohrad. Před budovou nádraží v Podlesí, kde v té době sloužili výpravčí s výhybkáři, vzniklo několik dalších snímků a rovněž společná fotografie s personálem stanice. Pak jsme se věžákem vydali zpět do Hanušovic a cestou jsme zase udělali fotozastávku. V Hanušovicích jsme se s partou od věžáku rozloučili a vydali se domů. Věžák byl přivěšen na motorový vůz 810.122, který jej pak odvezl do depa v Šumperku. Tam pak probíhaly poslední opravné práce na dokončení interiéru.
 

Interiér zadního oddílu pro cestující vozu M 120.417 (Lužná u Rakovníka, 23.6.2007)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Za dvacet dalších let jsme se pak mohli mnohokrát s renovovaným věžákem setkat na mnoha jízdách a oslavách po celé republice. Jeho pamětní jízdy, uspořádané Klubem přátel kolejového autobusu dne 17.12.2011, ukazují, že původní parta okolo tohoto vozu našla své následovníky a pro všechny fandy i veřejnost je to signál do budoucna, že M 120.417 bude pro nás jezdit i v následujících letech. Když jsem skenoval negativy a diapozitivy pro tento článek, objevil jsem na několika snímcích pana Jaroslava Březinu. Je možné, že jsem mu v době pořizování snímku měl i trochu za zlé, že se „pletl“ před můj objektiv, dnes jsem tomu rád.
 

Pan Jaroslav Březina při oslavách svých 80. narozenin před M 120.417 © Pavel Stejskal
 
Přijměte tedy tento článek také jako vzpomínku na jedinečného člověka, který měl lví podíl na tom, že dnes je motorový vůz M 120.417 ve stavu, v jakém je. V tomto měsíci je tomu již rok, co nás Jaroslav Březina navždy opustil.
 
Titulní snímek: M 120.417 ve skalní soutěsce na trati z Hanušovic do Starého Města © Pavel Stejskal

Galéria

Súvisiace odkazy