ZSSK Cargo v maďarskom vnútrozemí

18.12.2011 16:00 Bc. Jozef Gulík

ZSSK Cargo v maďarskom vnútrozemí

Opakom všednej prevádzky bývajú mimoriadnosti, ktoré železničný fanúšik sleduje so všetkým záujmom. Za úplnú kuriozitu možno považovať prienik slovenského Carga do výsostného teritória maďarských železníc, v oblasti na juhozápad od Lučenca. Nie, nemáme tým na mysli peážnu prepravu do Malých Stracín, ale novinku, ktorá zasahuje ešte o čosi hlbšie do vnútrozemia nášho južného suseda.

 

 
     Hovoriť sa bude o maďarskej železničnej stanici Szécsény, ktorá je vzdialená od Lučenca 35 kilometrov, kde sa na nakladacom priestranstve začalo v priebehu jesene zhromažďovať veľké množstvo guľatiny, vyťaženej v okolitých lesoch. Drevo je určené pre celulózku v Ružomberku, takže čo s ním? V očakávaní ďalších udalostí, nakoľko manipulačný vlak nezavítal do týchto končín už niekoľko dlhých rokov, sa tak zrodilo netradičné riešenie.

 

Mapka železničných tratí v spomínanom priestore, juhozápadne od Lučenca.

 

Stroje 742.326 + 244 iba nakrátko zastavili v prvej maďarskej stanici Ipolytarnóc, kde nastupuje maďarský rušňovodič, a zakrátko sa rozbiehajú na svoju ďalšiu cestu za szécsényským drevom.

     Kvôli preprave tohto dreva, ktorá zo Szécsényu smeruje na sever, by maďarské Cargo muselo zvlášť "došikovať" mašinu až z Hatvanu, vzdialeného úctyhodných 94 km - nakoľko na priľahlých miestnych tratiach č. 75 a 78 po uplynulé roky de facto nákladná doprava už neexistuje. (Sem, pravda, nepočítame peážnu dopravu na krátkom úseku medzi stanicami Ipolytarnóc a Nógrádszakál.) Najrozumnejším riešením za daného stavu preto bolo dohodnúť a zabezpečiť obsluhu tarifného bodu Szécsény zo slovenskej strany.

     Pre tento účel absolvovali traja rušňovodiči Rail Cargo Hungaria školenie na obsluhu radu 742 ZSSK Cargo, ktorú vykonávajú na prípražnom rušni v úseku Ipolytarnóc - Szécsény a späť.

 

Popri detskom tábore Rárós (Ipolytarnóc - Ráróspuszta).

 

Rušne prichádzajú do Nógrádszakálu, kde inak bývajú pravidelnými hosťami v rámci peážnej prepravy. Dnes však za stanicou neodbočia vpravo - na Malé Straciny, ale naberú smer vľavo - na Szécsény.

 

A tu už dobývajú vnútrozemie, predtým nepoznané. Prechod cez zastávku Ludányhalászi sa deje pri tempe 30 km/h, aké je tu povolené pre nákladné vlaky.

     Mimoriadne nákladné vlaky išli tento rok celkovo trikrát, pričom premiéra sa odhrala v piatok 2. decembra 2011 návozom prázdnej súpravy. Vo štvrtok 8. decembra sa konal návoz prázdnej a odvoz loženej súpravy v podaní 742.375 a 352.

     Až napokon v stredu 14. decembra (z tohto dňa pochádzajú priložené fotografie) si mašinky 742.326 + 244 išli vyzdvihnúť loženú súpravu, avšak bez toho, aby miesto nej recipročne priviezli jednu prázdnu. Znamená to iba toľko, že do konca roku 2011 sa už s ďalšími prepravami nepočíta a tieto budú nasledovať znova až začiatkom roka 2012.

 

Vozne naložené drevom čakajú na odvoz v stanici Szécsény.

 

742.326 a 244 počas posunu v Szécsény, ktorý vzhľadom na absenciu prázdnej súpravy prebehol celkom rýchlo.

 

Repete v Ludányhalászi, tentoraz však už s loženým vlakom smerujúcim do Lučenca a potom ďalej do Liskovej pri Ružomberku.

Snímky autor, 14. 12. 2011.

Súvisiace trate

  • ŽSR-161: Lučenec - Kalonda - Veľký Krtíš

Súvisiace odkazy