Nová železničná zastávka v Obišovciach

16.2.2010 8:00 Miroslav Sekela

Nová železničná zastávka v Obišovciach

Pred rokom som na našej stránke písal, že v Obišovciach sa pripravuje výstavba novej železničnej zastávky. V čase, kedy bola nová zastávka slávnostne odovzdaná do prevádzky a zastal na nej prvý vlak, som bol na opačnom konci Slovenska, ale zaumienil som si, že pri prvej príležitosti sa na novú zastávku pôjdem pozrieť. Tá príležitosť nastala počas vianočných sviatkov, ktoré som strávil doma v Košiciach.

 

Vybudovaním novej zastávky sa obyvateľom obce podstatne zjednodušil prístup ku vlakom. Pôvodná zastávka bola umiestnená excentricky voči obci a cestujúci k nej museli absolvovať 15 minútový peší pochod po frekventovanej asfaltke. Nová zastávka sa nachádza priamo v centre obce. Je situovaná v 16 ‰ stúpaní, v km 1,955 jednokoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 188 Košice – Kysak – Prešov – Plaveč – Muszyna. Oproti pôvodnej zastávke sa nachádza o 661 metrov bližšie ku Kysaku.

 Výstavba novej železničnej zastávky bola súčasťou projektu modernizácie zabezpečovacieho zariadenia v žst. Kysak a v traťovom úseku Kysak – Drienovská Nová Ves. Zastávka má 126 m dlhé jednostranné nástupište zo zámkovej dlažby, vybavené bezpečnostnými pásmi a nátermi. Nástupište zastávky je osvetlené. Zastávka je vybavená prístreškom pre cestujúcich, ktorého súčasťou je miestnosť pre priecestné zabezpečovacie zariadenie ovládajúce priecestie nachádzajúce sa bezprostredne pri zastávke. Na zastávke funguje aj rozhlas, ktorý je diaľkovo ovládaný z Kysaku.

 

12. september 2009 sa do dejín obce Obišovce zapísal veľkými písmenami. O 10:35 hod slávnostne zastavil na novopostavenej zastávke prvý vlak. Bol ním Os 8764 z Košíc do Lipan. Obišovčania tak dostali pekný darček ku 720-mu výročiu vzniku obce.

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-188: Košice - Plaveč - Čirč - Muszyna (PL)

Súvisiace odkazy