Motorovým vlakom za koníkom do Topoľčianok - 1.5. 2009

19.4.2009 8:00 Ivan Wlachovský Zdroj: Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava Východ

Motorovým vlakom za koníkom do Topoľčianok - 1.5. 2009

Klub priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava východ v spolupráci zo Železnicami slovenskej republiky Vás pozýva na jazdu historickým motorovým vlakom do Topoľčianok spojenú s návštevou Národného žrebčínu.

 

 


 Ide o celodenný výlet historickým motorovým vlakom spojený s návštevou Národného žrebčínu v Topoľčiankach. Odchod vlaku z Bratislavy hlavnej stanice bude o 7:55 s príchodom do Topoľčianok cca 11:00. Odchod vlaku späť do Bratislavy je o 17:00 s príchodom cca 20:00 na Hlavnú stanicu.

Z histórie trate Leopoldov – Kozárovce

Trať je dôležitá z toho hľadiska, že spája hlavné železničné koridory vedúce Považím a Pohroním. Jej dĺžka je 83 km, teda na slovenské pomery patrí medzi stredne dlhé trate. Môžeme ju rozdeliť do troch úsekov: Leopoldov - Lužianky, Lužianky – Zlaté Moravce a Zlaté Moravce - Kozárovce. Trať je jednokoľajná, bez elektrickej trakcie. Začína v stanici Leopoldov a prechádza jej piešťanským zhlavím, odkiaľ sa stáča na východ. Pri okraji mesta sa nachádza zastávka Leopoldov a odpája sa krátka vlečka do objektu pevnosti - súčasnej väznice. Na druhú stranu rieky Váh prebieha cez masívny oceľový most. Nasledujú stanice Hlohovec, Kľačany, Rišňovce a Alekšince. V Alekšinciach prechádza cez dve priecestia, stáča sa v smere Andačského údolia a pokračuje po násype okolo rybníkov. Zastávka Andač, zasadená medzi rovnomennú obec a majer Tŕnie, je prostá plechová búda podobná zástavke SAD. V Zbehoch sa odpája lokálna trať č.142 do Radošiny, tohto času mimo prevádzky (okrem nákladnej dopravy) a prepoj do Jelšoviec, využívaný tromi pármi rýchlikov do Prievidze. Mimo toho je tu sídlo tunelového obvodu. Názov Zbehy niesla predtým súčasná stanica Lužianky, železničné objekty Zbehy-obec a Zbehy boli postavené až po vojne.


© Boris Džurňák

Tento prvý úsek trate bol do prevádzky uvedený roku 1898. Ten novší, vybiehajúci z nitrianskeho zhlavia stanice Lužianky, sprevádzkovali pre potreby ČSD roku 1938. Jeho význam stúpol za Slovenského štátu, keď na trase Bratislava - Zvolen nahradil vtedy v Maďarsku ležiacu trať Šurany - Levice. Táto časť trate prechádza rovinatým územím, avšak s množstvom zosuvov, čo si vyžiadalo stavbu niekoľkých prierezov a dvoch väčších viaduktov - podhoranského a sľažianskeho. Architektúra staníc Drážovce, Podhorany pri Lužiankach, Žirany, Jelenec, Ladice a Sľažany je rovnaká ako pri iných železničných objektoch na tratiach postavených v tom období. V minulosti existovala aj zastávka Choča, tá však bola zrušená dlho pred ukončením osobnej dopravy na trase Lužianky - Kozárovce (2.februára 2003). V Zlatých Moravciach sa naša trať križuje s traťou č.151, Úľany nad Žitavou - Topoľčianky. Nachádza sa tu aj malé rušňové depo. Kedysi tu stál rýchlik TEKOV smerujúcim z Bratislavy do Košíc. Ďalej pokračujeme okruhom okolo mesta; na tretej časti trate, ktorá bola dostavaná roku 1912, je ešte päť objektov - zast. Zlaté Moravce - závody, Zlaté Moravce - Prílepy, Volkovce (pristavaná roku 1966), výhybňa Slánsky dvor a Kozárovce zastávka. Trať končí v stanici Kozárovce na trati č.150, N.Zámky - Zvolen, kde sa pripája, na levické zhlavie.


© Marián Šimo

Trať do Topoľčianok, v celkove dĺžke 4km, odbočuje približne po jeden a pol kilometri z hlavnej trate smerujúcej do Kozároviec. Osobná doprava na trati do Topoľčianok bola zastavená koncom 70-tych rokov. Predtým, napr. počas GVD 1973/1974 a 1974/1975 premávali na tejto trati 3 páry vlakov denne zložené z motorových vozňov M131.1. V súčasnosti je osobná doprava na tejto trati zastavená a stanica Topoľčianky slúži ako nákladisko dreva. 

Odchod vlaku zo ŽST Bratislava hlavná stanica je 1. 5. 2009 o 08:00 hod, predpokladaný príchod do 20:00 hod.
Cena celodenného lístka" 9,50€ pre dospelú osobu a 6,00€ pre dieťa od 2 do 15 rokov.


© Marián Šimo

Predaj vstupeniek: JR Line – Modelár; Špitálska 53, 811 08 Bratislava, otváracie hodiny: pondelok - piatok 10.00-13.00 13.45-18.00, sobota 9.00-13.00.

Kontakty
Tel : +421 903 724 591 (pán Kopčan), e- mail : info.kphzd@gmail.com

foto v titulku: Boris Džurňák

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy