Zvýšenie počtu tratí so Samoobslužným výpravným systémom

30.9.2008 17:00 -mr-

Zvýšenie počtu tratí so Samoobslužným výpravným systémom

Od stredy 1. októbra 2008 sa upravuje Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) v súvislosti so zavedením samoobslužného výpravného systému (SVS) na ďalších tratiach. Tento spôsob vypravenia cestujúcich znamená, že cestujúci je povinný do vlaku nastúpiť s platným cestovným lístkom, ktorý si vopred zakúpi a po nastúpení do vlaku v označovači označí.

 

 


Trate so systémom SVS:

Počet tratí so systémom SVS je od stredy 1. októbra 2008 dovedna 5, a to :
- Sieť Tatranských elektrických železníc (TEŽ)
- Ozubnicová železnica Štrba – Štrbské pleso (OŽ)
- Trenčianska elektrická železnica (TREŽ)
- Spišské Vlachy – Spišské Podhradie (trať č. 187)
- Žilina – Rajec (trať č. 126)
 
Na týchto tratiach cestovné lístky nekontroluje vlakový personál, ale námatkovú kontrolu vykonávajú kontrolóri prepravy, preto cestujúci, ktorý nebude mať platný cestovný lístok, zaplatí okrem cestovného aj sankciu, ktorú sú  povinní uhradiť  všetci cestujúci bez platného cestovného lístka, rovnako aj deti do 15 rokov, držitelia preukazu občana so zdravotným postihnutím, a tiež majitelia psov.
 
Výška sankcie na jednotlivých tratiach:

TEŽ  ........................................................... 1000 Sk / 33,19 EUR
OŽ   ...........................................................  1000Sk / 33,19 EUR
TREŽ ..........................................................  500 Sk / 16,60 EUR
Spišské Vlachy – Spišské Podhradie ..............  800 Sk / 25,56 EUR
Žilina – Rajec ..............................................  800 Sk / 25,56 EUR
 
Cestujúci si cestovné lístky na trate s SVS môžu zakúpiť v pokladnici, v predajnom automate, u zmluvných predajcov alebo u rušňovodiča. Predaj na spomínaných tratiach je zabezpečený buď všetkými týmito spôsobmi alebo jednotlivými spôsobmi v závislosti od konkrétnej trate.
 
Všetky podrobnosti o cestovaní vlakom je možné získať na čísle Kontaktného centra 18 188,  v osobných pokladniciach Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. alebo na internetovej stránke www.slovakrail.sk.

Súvisiace trate

  • ŽSR-122: Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice
  • ŽSR-126: Žilina - Rajec
  • ŽSR-182: Štrba - Štrbské Pleso
  • ŽSR-183: Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso
  • ŽSR-184: Starý Smokovec - Tatranská Lomnica
  • ŽSR-187: Spišské Vlachy - Spišské Podhradie