Personálne zmeny vo vedení ZSSK CARGO

25.9.2006 7:40Zdroj: ZS Cargo

Personálne zmeny vo vedení ZSSK CARGO

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zastúpené šéfom rezortu Ľubomírom Vážnym, ako jediný akcionár Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) odvolalo s účinnosťou od 21. septembra 2006 členov predstavenstva spoločnosti Ing. Pavla Kužmu, Ing. Miroslava Dzurindu, Ing. Vladimíra Ľuptáka, Ing. Petra Klinku a Ing. Ervína Kvašňovského.

S účinnosťou od 22. septembra 2006 minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR menoval nových členov predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia Mgr. Mateja Augustína, Ing. Miloslava Lužáka, Ing. Ivanu Piňosovú, Ing. Jána Simča a Ing. Jaroslava Bajužíka.

Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom ZSSK CARGO sa od 22. septembra 2006 stáva Mgr. Matej Augustín.

Foto: ilustračné 

Súvisiace odkazy