Fotoreportáž z trate do Veľkého Krtíša

19.5.2005 9:04 Peter Bado

Fotoreportáž z trate do Veľkého Krtíša

Túžbou každého železničního cestovateľa je prejsť všetky trate a najcennejšie sú tie, na ktorých je osobná doprava zastavena. Za kráľovnu takýchto tratí považujem trať do Veľkého Krtíša. A práve túto sa nám podarilo jedného októbroveho dňa v roku 1999 prejsť. Z Lučenca sme vyrazili Mn 84303 o 13:40 v radení 752.041 + 4 vozne (záťaž 128t).

Po výmene záťaže v Malých Stracinách (pobyt 14:41 - 15:00) sme s 192 tonami dorazili o 15:06 do Veľkého Krtíša, teda s predstihom 29 minút oproti GVD. Po posune sme vyrazili, už ako Mn 84302, späť o 15:58 s 191 tonovou záťažov (10 vozňov). V Malých Stracinách následoval posun a so záťažou 362 ton (12 vozňov) sme sa o 18:06 vrátili do Lučenca.

Z celej cesty mi utkvelo v pamäti niekoľko dojmov. V prvom rade to bol katastrofálny stav železničního zvršku na maďarskom úseku. Ďalej sme boli prekvapení ruchom na trati. Bolo to ešte v čase, kedy zo Stracín chodili Pn vlaky do Novák(?) a takú relatívne bohatú záťaž až do/z Krtíša sme na Mn nečakali. Pre mňa osobne bol zaujímavý zárez pred Krtíšom, o ktorom sme sa na hodinách geotechniky učili v akých komplikovaných podmienkách bol budovaný. V skutečnosti vyzerá celkom "neškodne".

Foto: © Peter Bado

Galéria

Súvisiace trate

  • ŽSR-161: Lučenec - Kalonda - Veľký Krtíš

Súvisiace odkazy