3. narodeniny VLAKY.NET - R Tekov s T679.019!

22.3.2007 10:50 Redakcia VLAKY.NET

3. narodeniny VLAKY.NET - R Tekov s T679.019!

V sobotu 5. mája 2007 pribudne na torte VLAKY.NET už tretia sviečka. S oslavami nášho spoločného tretieho výročia prichádza aj 3. narodeninová jazda VLAKY.NET. Naše tretie narodeniny oslávime na vlaku R Tekov v čele s T679.019, ktorého slávnu históriu si pripomenieme spomienkovou jazdou po trase Bratislava hl.st. - Leopoldov - Zbehy - Zlaté Moravce - Kozárovce. Okrem toho vypravíme mimoriadne osobné vlaky na tratiach Zbehy - Radošina - Zbehy a Zlaté Moravce - Topoľčianky - Zlaté Moravce.

Historia R Tekov

Vlak s názvom Tekov začal jazdiť počas GVD 1977/1978. Predtým vlak v polohe R Tekov jazdil tiež, avšak bez názvu vlaku. Zo začiatku ako vlak R 367/368, od roku 1973 ako R 580/581. R Tekov vtedy premával na trase Bratislava hl.st. - Košice. Avšak nebola to ani známa "severná" trasa cez Žilinu, ale ani známa južná trasa cez Galantu a Zvolen. R Tekov premával po trase: Bratislava hl.st. - Leopoldov - Hlohovec - Zbehy - Lužianky - Zlaté Moravce - Kozárovce - Zvolen - Plešivec - Košice. Od GVD 1982/1983 začína tento vlak svoju trasu v žst. Bratislava Nové Mesto. O 10 rokov je trasa vlaku skrátená len po žst. Zvolen. Do konca platnosti GVD 1992/1993 mal tento vlak číslo 580/581. Od GVD 1993/1994 je vlak prečíslovaný na 1850/1851 a preradený do nižšej kategórie Zr. Do Zvolena odchádza zo žst. Bratislava Nové Mesto, a zo Zvolena chodí do žst. Bratislava - Petržalka. Od GVD 1994/1995 dochádza opäť k prečíslovaniu vlaku na Zr 1730/1731. Pod týmto číslom končí vlak Tekov svoju históriu počas GVD 1996/1997.

 
ČSD 39h, CP 1977/1978

 
ŽSR 141, CP 1996/1997

Rušne a vozne na R Tekov

Vlak R Tekov v svojich začiatkoch premával v radení: DFsa, Ba, Aa, Ba, BRa, Ba, ABa, Ba, Ba, Ba, Ba, Ba. V úseku Rožnava - Zvolen boli na konci vlaku ešte aj vozne Balm, Balm a M286.0. V období rokov 1972/1973 bol do čela R Tekov postupne nasadzovaný rušeň radu T478.3. Avšak ešte pred dodaním rušňov T478.3 do prevádzky, bol tento rýchlik ťahaný rušňami T679.0 a T678.0. Rušne radov T678.0 a T679.0 sa však na R Tekov objavili ešte aj koncom osemdesiatych rokov 20. storočia. V tomto období sa už tieto stroje z koľají vytrácali a bolo ich možné stretnúť v podstate už len na nákladných vlakoch. Avšak ešte v roku 1989 sa "Pomaranče" objavili niekoľkokát na príprahoch R 581 Tekov keď sa vracali z výkonov z nákladných vlakov.

Po preradení vlaku do kategórie Zr bol vlak radený len z vozňov druhej triedy radu B, bez služobného vozňa.

Zdroj: Múzejno-dokumentačné centrum, kniha "Pomaranče pod Pustým hradom"


 R Tekov

5.5.2007 sa na svoju mimoriadnu cestu pri príležitosti osláv 3. narodenín VLAKY.NET vydá spomienkový R Tekov z Bratislavy do Kozároviec po trase:

Bratislava hl.st. - Trnava - Leopoldov - Hlohovec - Zbehy -
 - Lužianky - Zlaté Moravce - Kozárovce
-
Šurany - Galanta - Bratislava hl.st.

2.2.2003 bola zastavená osobná doprava v úseku Lužianky - Zlaté Moravce - Kozárovce, po ktorom náš mimoriadny R Tekov prejde.

 
ŽSR 141, CP 2001/2002, pred zastavením osobnej dopravy.

Vlak R Tekov pôjde v zložení:

 • T679.019 + Aa + Ba + Wr (+ Bix + M262.007)

Pre účastníkov podujatia budú na trase R Tekov organizované fotohalty. Podrobnosti o fotohaltoch sa účastníci dozvedia z informačného letáku vo vlaku R Tekov.

MOs Zbehy - Radošina - Zbehy

Mimoriadny osobný vlak Zbehy - Radošina - Zbehy pôjde ako prípojný vlak k R Tekov a bude zložený z M262.007 + Bix. Osobná doprava na tejto trati bola zastavená 2.2.2003. Predtým sa na tejto trati dali vidieť motorové vozne radu M131.1, v čele Mn vlakov rušne T444.1 a neskôr motorové vozne radu 810 a rušne radu 742. Náš mimoriadny osobný vlak prejde po tejto trati výnimočne a na trati budú pripravené fotohalty. Počas jazdy MOs vlaku čaká vlak R Tekov v žst. Zbehy.

Upozornenie:

 • Kapacita mimoriadneho vlaku MOs Zbehy - Radošina - Zbehy je odmedzená na 120 miest! Na našej stránke je zatiaľ k dispozícii 100 miest. Ostatné miesta budú k dispozícii na partnerských stránkach.
 • Jazdy MOs Zbehy - Radošina - Zbehy sa môžu zúčastniť len cestujúci s platným cestovným lístkom na R Tekov!
 • Jazda MOs sa koná pri minimálnom počte 100 prihlásených cestujúcich na tento vlak.

 
ŽSR 142, CP 2001/2002, pred zastavením osobnej dopravy. 

MOs Zlaté Moravce - Topoľčianky - Zlaté Moravce

Mimoriadny osobný vlak Zlaté Moravce - Topoľčianky - Zlaté Moravce pôjde ako prípojný vlak k R Tekov a bude zložený z M262.007 + Bix. Osobná doprava na trati do Topolčianok bola zastavená koncom 70-tych rokov. Predtým, napr. počas GVD 1973/1974 a 1974/1975 premávali na tejto trati 3 páry vlakov denne zložené z motorových vozňov M131.1. V súčasnosti je osobná doprava na tejto trati zastavená. Náš mimoriadny osobný vlak prejde po tejto trati výnimočne a na trati budú pripravené fotohalty. Počas jazdy MOs vlaku čaká vlak R Tekov v žst. Zlaté Moravce.

Upozornenie:

 • Kapacita mimoriadneho vlaku MOs Zlaté Moravce - Topoľčianky - Zlaté Moravce je odmedzená na 120 miest! Na našej stránke je zatiaľ k dispozícii 100 miest. Ostatné miesta budú k dispozícii na partnerských stránkach.
 • Jazdy MOs Zlaté Moravce - Topoľčianky - Zlaté Moravce sa môžu zúčastniť len cestujúci s platným cestovným lístkom na R Tekov!
 • Jazda MOs sa koná pri minimálnom počte 100 prihlásených cestujúcich na tento vlak.

 
ČSD 39g, pred zastavením osobnej dopravy.

Rezervácie:

 

Cena za osobu

 

VARIANT 1:

 • R Tekov

490 Sk

REZERVUJ!

VARIANT 2:

 • R Tekov
 • + MOs Zbehy - Radošina - Zbehy

690 Sk

REZERVUJ!

VARIANT 3:

 • R Tekov
 • + MOs Zlaté Moravce - Topoľčianky - Zlaté Moravce

590 Sk

REZERVUJ!

VARIANT 4:

 • R Tekov
 • + MOs Zbehy - Radošina - Zbehy
 • + MOs Zlaté Moravce - Topoľčianky - Zlaté Moravce

790 Sk

REZERVUJ!

 

Záujemcovia z Českej republiky a Európy, rezervujte si lístky tu a plaťte v EUR a Kč.


Cestovný poriadok mimoriadnych vlakov

R Tekov odchádza z Bratislavy hl.st. o 9.00 hod. po príchode vlakov zo smerov:

 • Břeclav/Kúty/Malacky (R 235 Amicus + osobné vlaky)
 • Martin/Žilina/Trenčín/Trnava (R 702 Turiec + osobné vlaky)
 • Štúrovo/Nové Zámky/Galanta (R 872 Šturovčan + osobé vlaky)
 • Banská Bystrica/Zvolen/Levice/Galanta (Ex 530 Hron)
 • Komárno/Dunajská Streda (Os 4324)

Do R Tekov je možné pristúpiť v staniciach:

 • Trnava (9:40 - 9:45)
 • Leopoldov (9:59 - 10:15)

Plánovaný príchod R Tekov do stanice Kozárovce je 16:15 hod. V žst. Kozárovce sa dá prestúpiť na vlak:

 • R 805 Sitno do žst. Zvolen os.st. (odch. 17:19)

Na spiatočnej ceste R Tekov zastaví v staniciach:

 • Galanta (predpokladaný príchod 18:21) Prípoje:
  • Os 4224 do žst. Bratislava Nové Mesto (odch. 18:34)
 • Bratislava hl.st. (predpokladaný príchod 19:05). Prípoje:
  • R 234 Amicus do žst. Kúty/Brno hl.n. (odch. 19:44)
  • Os 3045 do žst. Leopoldov (odch. 20:40)
  • Os 2024 do Kúty (odch. 20:44)
  • Os 4333 do Dunajská Streda/Komárno (odch. 20:52)
  • R 336 do žst. Žilina/Warschawa (odch. 21:03)
  • R 376 do žst. Kúty/Brno hl.n./Praha hl.n./Děčín hl.n./Dresden Hbf. (odch. 22:44)
 • príp. iné zastavenia z dopravných dôvodov
 • Zmena cestovného poriadku vyhradená. Sledujte VLAKY.NET!

Podrobnosti o cestovnom poriadku R Tekov a mimoriadnych osobných vlakov budú oznámené cestujúcim v R Tekov.

 

Dôležité upozornenia:

 • Každý účastník sa zaväzuje, že bude dodržiavať pokyny usporiadateľov, nebude ohrozovať svoje ani cudzie zdravie a majetok.
 • Fotografovať sa bude vždy z vyhradeného miesta, tak aby si účastníci navzájom neliezli do záberu.
 • Účastníci akcie musia brať ohľad na fotografov, tak aby svojim pohybom popri vlaku nezakrývali fotografom výhľad.
 • Účastníkov, ktorí nebudú fotografovať prosíme, aby na fotohaltoch nevychádzali z vlaku.
 • Účastníci sa zaväzujú dodržiavať organizačné pokyny organizátorov.
 • Organizátor nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví či škody na majetku, ani za prípadné meškanie vlaku a následne zmeškania prípojov.
 • Účasť na vlastnú zodpovednosť.
 • Zmena programu a cestovného poriadku vyhradená - sledujte VLAKY.NET.
 • Akcia sa koná pri minimálnej účasti 120 účastníkov za každého počasia.
 • Ak nebudú rezervované všetky miesta do dňa konania akcie, lístky budú predávané priamo na mieste.
 • Cestovné sa nevracia.

Výzva fotografom a filmárom

Budeme radi, ak sa fotografi a filmári popri trati s nami podelia o ich zábery, ktoré by sme chceli použiť v pripravovanom DVD z osláv 3. narodenín VLAKY.NET. Kontaktujte nás na info@vlaky.net.

Srdečne Vás pozývame na oslavu 3. narodenín VLAKY.NET!  

 

Podujatie sa koná za podpory našich partnerov:

    


 Podujatie organizuje: FIVE STAR, s.r.o., 900 43 Hamuliakovo 384
IČO: 35945401, IČ DPH: SK2022034256.

Daňové doklady vydávame na vyžiadanie na mieste konania akcie.

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy