ŽSR 142: Zbehy - Radošina

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 142: Zbehy - Radošina
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

 Koncesia pre výstavbu železnice spájajúcej Nitru s Radošinou bola udelená nariadením MO 52789/909 VII.7 firme G. Gregersen a synovia sídliacej v Budapešti. Na základe peážnych zmlúv bola medzi Nitrou a Lužiankami použitá trať štátnej železnice a medzi Lužiankami a Zbehami trať Uhorskej severozápadnej miestnej železnice, takže ako novostavba vznikol iba úsek Zbehy - Radošina s vlečkou do radošinského kameňolomu. Neskôr sa uvažovalo o predĺžení trate do Piešťan, ale pre vysoké náklady sa zámer neuskutočnil. Stavba bola v dôsledku vysokých nákladov na vyvlastnenie pozemkov a rozsiahlych zemných prác pomerne drahá - železnica s dĺžkou 24,8 km stála 2 503 000 K. Na trati s 5 stamicami, 2 nákladiskami, 3 zastávkami a 3 strážnymi stanovišťami bolo vybudovaných 73 mostov a priepustov. Zo 40 úrovňových priecestí bolo krytých závorami 6. Prevádzka bola zahájená 26.11.1909.

Trať vedie zvlnenou krajinou Nitrianskej pahorkatiny sledujúc tok potoka Radošinka a končí v Radošine na úpätí Považského Inovca. Po odchode zo stanice Zbehy míňa mechanické vchodové návestidlo s mechanickou predzvesťou a po kilometri vchádza do dopravne Čab-Sila slúžiacej najmä nákladnej doprave miestneho poľnohospodárskeho družstva, do ktorého vedie krátka vlečka. Pokračuje cez obec Čab so zastávkou do Nových Sadov, kde je dopravňa, ktorá slúžila aj na križovanie osobných vlakov. Ďalej vedie cez Malé Zálužie, okolo rybníka do Kapiniec, kde sa takisto pravidelne križovali osobné vlaky. Nasledujú zastávky Biskupová a Malé Ripňany, na začiatku Veľkých Ripnian trať križuje hlavnú cestu z Hlohovca do Topoľčian, následne vchádza do zastávky s nákladiskom. Poslednou zastávkou sú Behynce, až nakoniec po dvadsiatich kilometroch od dnešnej stanice Zbehy nasleduje koncová stanica Radošina. Kilometrovníky však udávajú vzdialenosť od stanice Lužianky, takže v Radošine nájdeme číslo 24.

Stanica v Radošine je jednou z najkrajších na slovenských lokálkach, vďaka pôsobivému umiestneniu v podhorskej dedine a veľmi peknej jednoposchodovej výpravnej budove zachovanej v pôvodnom stave, nedávno obnovenej. Zachovaná je takisto aj bývalá výhrevňa v Radošine, dnes sa však už na pôvodný účel nepoužíva a sídli v nej súkromná firma. Točňa patriaca k výhrevni bola roku 1985 použitá v múzejnej úzkorozchodnej železnici v areáli Agrokomplexu v Nitre. Pôvodné sú aj jednopodlažné výpravné budovy vo Veľkých Ripňanoch a Malých Ripňanoch, ktorých vzhľad je ale podstatne horší.

Zdroj : www.grebe.host.sk

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
3,849
0,000
ŽST
5,070
1,000
Zastávka
6,724
3,000
Zastávka
7,820
4,000
ŽST
10,444
7,000
Zastávka
11,740
8,000
ŽST
13,450
10,000
Zastávka
15,031
11,000
Nak./zast.
17,660
 
Priecestie
17,749
14,000
ŽST
20,035
16,000
Zastávka
24,049
20,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
351 kB
27.3.2020
PDF
PDF
338 kB
23.3.2020
PDF
PDF
256 kB
28.3.2009
PDF
PDF
324 kB
26.4.2009
PDF
PDF
448 kB
21.3.2020
PDF
PDF
202 kB
15.6.2010
PDF
PDF
307 kB
25.6.2010
PDF
PDF
734 kB
4.4.2020
PDF
PDF
649 kB
5.4.2020
PDF
PDF
237 kB
27.6.2010
PDF
PDF
336 kB
3.7.2010
PDF
PDF
342 kB
29.10.2018
PDF
PDF
478 kB
7.4.2020
PDF
PDF
341 kB
5.7.2010
PDF
PDF
277 kB
5.7.2010
PDF
PDF
328 kB
16.4.2011
PDF
PDF
408 kB
10.4.2011
PDF
PDF
358 kB
5.6.2011
PDF
PDF
530 kB
9.4.2020
PDF
PDF
342 kB
16.10.2011
PDF
PDF
415 kB
23.10.2011
PDF
PDF
351 kB
29.5.2011

Ostatné prílohy

PDF
PDF
153 kB
9.1.2009
PDF
PDF
154 kB
5.10.2009
PDF
PDF
102 kB
15.6.2010