Biskupová - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Biskupová leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 142 Zbehy - Radošina, v medzistaničnom úseku Kapince - Veľké Ripňany. Osobná doprava na tejto trati je od roku 2003 zastavená.
Poloha budovy: vpravo, v smere od Zbehov

OBEC BISKUPOVÁ leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na strednom toku Radošinky. Spomína sa r. 1326 po menom Villa Domini Episcopi Nitriensis. Svojím pôvodom siaha do 13. stor., ale prvá písomná zmienka je až z r. 1326. Patrila nitrianskemu biskupstvu, ktoré ju dostalo do daru od rodiny Ludanických. V r. 1599 obec do tla vypálili Turci. Poľnohosp. obec. V r. 1942 bola elektrifikovaná, v r. 1996 plynofikovaná. Zachovala sa drevená zvonica z r. 1884.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu