Seminár SVTS: Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

3.4.2024 8:00 SVTS

Seminár SVTS: Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy si vás dovoľuje pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, tentoraz zameranú na dostavbu zriaďovacej stanice Žilina - Teplička, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 18. apríla 2024 o 15:30 hod.

 

 

 

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Koceľova 15, Bratislava – člen ZSVTS

P O Z V Á N K A


Pozývame vás na prednáškové popoludnie spojené s diskusiou na tému :

 

STAVBA:  ŽSR, DOSTAVBA ZRIAĎOVACEJ STANICE ŽILINA - TEPLIČKA A NADVÄZUJÚCEJ ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V UZLE ŽILINA

 

Prednáša  :  Ľubomír GOŇO
vedúci projektového tímu, Združenie pod Dubňom

 

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 18. apríla 2024 o 15:30 hod. v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, v zasadacej miestnosti na prízemí.

Informácie ŽSR o stavbe:  ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1.fáza)
Dokumenty k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie EIA: ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina
webová stránka Železničný uzol Žilina

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy