Za uhelnými vlaky do Lužice

13.3.2024 8:00 Helmut Böhme

Za uhelnými vlaky do Lužice

4. 3. jsem se vydal na cestu do povrchového uhelného dolu Welzow jih. Po ukončení těžby v dolu Jänschwalde se totiž dalo čekat, že tamní elektrárna je zásobována právě z tohoto dolu.

Vlakem jsem jel do Ottendorf-Okrilla jih, dále NAD do Königsbrücku a autobusy s přestupem v Hoyerswerdě do Schwarze Pumpe dětský domov. Schwarze Pumpe (v lužické srbštině „Čarná plumpa“) byl původně jenom hostinec, a potom se tam vybudovala elektrárna a sídliště pro dělníky. Zatímco v Drážďanech bylo slunečné počasí, od Königsbrücku byla mlha  a skoro celý den zataženo. Západním směrem jsem potom šel až k mostu zde, protože křižování železničních tratí slibovalo čilý ruch.

Nejprve jsem si zoufal, protože jsem tam seděl asi půl hodiny a nic nepřijelo. Asi měli právě přestávku na snídani. Když jsem to už chtěl vzdát, od 10:00 h se to rozběhlo na plné obrátky. Vlaky jely pod mostem trochu dál západním směrem a vrátily se úvratím z a do Welzowa. Náhodou vyrazila i motorová lokomotiva severním směrem s pracovním vlakem s kolejovými poli, jak je vidno v tomto videu.


Vesnice Pulsberg, prázdný vlak míří do dolu Welzow jih

Dál jsem se vydal vedle trati západním směrem a natočil jsem vlaky, co právě projely.


Lokomotiva 4-312

Tento vlak s uhlím jsem zastihl jižně od Pulsbergu u přejezdu „Zu den Brüchen“. Šel jsem dál až do místa, kde most, který je asi vadný, „překloní trat“, neboť jsou tam zátarasy, takže se dá projít jenom pěšky (na mapě, kde je označení 110 kV pro vysokonapěťové vedení) a vozidla musejí cestu obejít jižněji po dobrodružné polní cestě s výmoly naplněnými vodou.


Konec pojízdného vážicího systému

Na cestě je úsek, kde se vlaky váží. V komentářích k výše uvedenému videu se jedna žena pozastavila nad tím, že jeden z vlaků projel ten úsek nezvykle rychle. Důvod neznám, protože to byl prázdný vlak, asi nebylo zapotřebí něco vážit.


Že na kolejích rostou malé stromy, asi nikoho nezajímá

Člověk si může myslet, že to je dvoukolejní trať, ve skutečnosti se jede většinou vpravo z uhelného dolu do elektrárny Jänschwalde, zatímco vlevo projel jen jeden prázdný vlak z elektrárny Schwarze Pumpe.


U trojúhelníku

Dál tam mají kolejový trojúhelník, který asi slouží k otočení souprav. Vlak právě zastavil před návěstidlem a pokračoval severním směrem do místa nakládání uhlí.


Hnědé uhlí

Kdyby náhodou někdo potřeboval uhlí – podél trati furt něco vypadává z vagonu :-)


Místo nakládaní uhlí

Potom jsem šel pěšky severním směrem až do místa nakládaní uhlí. Krajina je volně přístupná, samozřejmě se nemají překročit koleje anebo jít až na dno uhelného dolu.


Pamětní místo

Trochu dál je vzpomínka na obec Gosda/Gózd, která byla roku 1964 zbouraná kvůli těžbě uhlí.


U trojúhelníku

Dál jsem to už nechtěl sledovat a vrátil jsem se ke konci trojúhelníku, kde jsem si všiml, že se tam nejen točí soupravy, ale že některé lokomotivy objíždějí vagony.


Násep bývalé tratě Neupetershain – Hoyerswerda

Vlastně jsem chtěl jít pěšky až do vesnice Proschim/Prožým, kde by se dalo podívat přímo do uhelného dolu, cesta se ale tak protáhla, že jsem to vzdal a odbočil jsem do vesnice Bluno/Blń, abych stihl poslední autobus do Hoyerswerdy. Do roku 1967 tu měli i železnici, informace o ni je tady.

Autobus v 16:16 h jel přes všechny možné vesnice se mnou jako s jediným cestujícím - není divu, kdo by jel odpoledne do Hoyerswerdy, když nemá možnost se vrátit. Tak, jak jsem ráno přijel, vrátil jsem se potom i domů.

Další fotky jsou na https://postimg.cc/gallery/zZ8hVtRz