Seminár SVTS: Aktuálne strategické rozvojové zámery ŽSR

25.2.2024 8:00 SVTS

Seminár SVTS: Aktuálne strategické rozvojové zámery ŽSR

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy si vás dovoľuje pozvať na ďalšiu zo série odborných prednášok, tentoraz zameranú na rozvojové zámery ŽSR a štúdie uskutočniteľnosti, ktorá sa uskutoční v stredu 28. februára 2024 o 15:30 hod.

 

 

 

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, Koceľova 15, Bratislava – člen ZSVTS

P O Z V Á N K A


Pozývame vás na prednáškové popoludnie spojené s diskusiou na tému :

 

AKTUáLNE STRATEGICKÉ ROZVOJOVÉ ZÁMERY ŽSR

štúdie uskutočniteľnosti

Prednášajú  :  Ing. Miroslav ŠIMKO a  Ing. Ondrej PODOLEC
z Odboru stratégie a zahraničnej spolupráce  - GR ŽSR

 

Štúdie realizovateľnosti plánovaných projektov môžete nájsť v tejto časti webovej stránky ŽSR.

 

Podujatie sa uskutoční v stredu 28. februára 2024 o 15:30 hod. v budove GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava, v zasadacej miestnosti č. 2 a 3 na prízemí.