Kalendár železničnej nostalgie ŽMSR na rok 2023

20.4.2023 8:00 Železničné múzeum SR

Kalendár železničnej nostalgie ŽMSR na rok 2023

Kluby historických železničných vozidiel na Slovensku v spolupráci so Železničným múzeom Slovenskej republiky pripravujú aj v roku 2023 pestrú paletu jázd mimoriadnych vlakov a podujatí železničnej nostalgie. Viaceré podujatia sa navyše konajú v duch osláv 175. výročia železníc na Slovensku. K zostaveniu a realizácii kalendára významne prispeli aj samotné Železnice Slovenskej republiky, ktoré pre všetky naplánované jazdy pre verejnosť odpustili poplatky za použitie dopravnej cesty. Tie by inak tvorili nemalú položku v nákladoch na zrealizovanie toho ktorého podujatia.

Pozornosť si dovoľujeme upriamiť okrem výročí viacerých tratí najmä na podujatie Rendez 2023, ktoré sa uskutoční v dňoch 9. a 10. septembra v starom rušňovom depe Bratislava východ, a ktoré bude zároveň oslavou 175. výročia príchodu prvého parného vlaku na Slovensko.

Organizátori sa tešia na vašu účasť a veria, že sa im podarí pre vás pripraviť nezabudnuteľné zážitky so železničnou nostalgiou.

Plagát so stručným prehľadom podujatí si môžete prezrieť alebo stiahnuť po kliknutí na jeho náhľad nižšie (zobrazí sa vo formáte PDF). Rovnako ho nájdete aj na väčšine železničných staníc na celom Slovensku.

Tohto roku je k dispozícii aj podobný prehľad nostalgických akcií, poriadaných v samotnom Železničnom múzeu Slovenskej republiky a v Bratislave a jej okolí. Tento plagát vo formáte PDF si môžete tiež priamo tu otvoriť alebo stiahnúť (zobrazí sa vo formáte PDF):

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu resp. vozidiel využitých pri mimoriadnych jazdách vlakov z technických dôvodov. Pred každou jazdou si vo vlastnom záujme pozrite stránku organizátora jazdy pre získanie najaktuálnejších informácií súvisiacich s jazdou historického vlaku.

Cestujúci sú pri jazde ktorýmkoľvek vlakom povinní dodržiavať ustanovenia Prepravného poriadku pre dopravu osôb nostalgickými vlakmi ŽSR.