Kalendár výročí tratí na Slovensku v roku 2023

8.2.2023 8:00 Miroslav Sekela

Kalendár výročí tratí na Slovensku v roku 2023

V roku 1836 bola v Bratislave založená akciová spoločnosť 17 miestnych obchodníkov a veľkostatkárov, ktorá sa rozhodla postaviť konskú železnicu, spájajúcu 5 kráľovských miest medzi Bratislavou a Trnavou. So stavbou železnice sa začalo v roku 1839 a v roku 1840 bola odovzdaných prvých 14 km trate medzi Bratislavou a Svätým Jurom.

 

V roku 1844 obdržala spoločnosť Uhorskej centrálnej železnice koncesiu na výstavbu železnice, ktorá vychádzala z Marcheggu na krajinskej hranici medzi Rakúskom a Uhorskom a cez Bratislavu pokračovala do Budapešti. Prvý parný vlak dorazil po tejto železnici do Bratislavy 20.8.1848.

V nasledujúcich desaťročiach sa sieť železníc na území Slovenska postupne rozširovala a zahusťovala, ďalšie trate sa zase zrušili. Aj v tomto roku sa niektoré trate alebo úseky tratí dožívajú okrúhleho výročia. V nasledujúcej tabuľke nájdete prehľad tratí na území Slovenska, ktoré v tomto roku oslavujú okrúhle výročie.

Na rok 2023 pripadá 175. výročie príchodu prvého parného vlaku na Slovensko. Železničné múzeum SR a Železnice Slovenskej republiky v spolupráci so železničnými klubmi pripravujú viacero akcií na rôznych miestach Slovenska, ktorými si pripomenieme toto významné výročie. Hlavné oslavy 175. rokov železníc na Slovensku sa uskutočnia 9. - 10. septembra 2023 v starom rušňovom depe Bratislava východ.