Medzinárodná konferencia Verejná osobná doprava 2022

5.10.2022 8:00 Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy

Medzinárodná konferencia Verejná osobná doprava 2022

Slovenská vedeckotechnická spoločnosť dopravy, člen ZSVTS a Kongres STUDIO, spol. s r.o., v spolupráci s ďalšími inštitúciami, si vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu o verejnej osobnej doprave VOD 2022, ktorá sa uskutoční 10 a 11. októbra 2022 v bratislavskom hoteli Saffron. Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala.

 

V období neustálého nárastu individuálnej osobnej dopravy a celosvetovo významných zmien zhoršujúcich sa klimatických pomerov je dôležité dôkladne sa zamýšľať nad tým, ako môže verejná osobná doprava, ktorá má značný podiel na týchto zmenách prispieť k rozvoju udržateľnej mobility. Na konferencii chceme spoločne hľadať spôsoby – riešenia ako môže verejná osobná doprava – najmä železničná, autobusová, mestská hromadná doprava, ale aj nemotorová doprava prispieť k udržateľnej mobilite v mestách, regiónoch a štátoch EÚ. Konferencia ponúka priestor na výmenu skúseností pre odborníkov verejnej správy, vysokých škôl, výskumných ústavov, dopravných a projekčných organizácií a významných firiem zaoberajúcich sa problematikou súvisiacou s verejnou osobnou dopravou.

Spolupracujúce inštitúcie

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Košický samosprávny kraj
Univerzita Pardubice, ČR
České vysoké učení technické v Praze, ČR
Zväz autobusovej dopravy
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Témy konferencie

1. PODPORA VEREJNEJ OSOBNEJ A NEMOTOROVEJ DOPRAVY

 2. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A VOZIDLÁ VOD

 3. ĽUDSKÉ ZDROJE V OBLASTI VOD

 4. INTEGROVANÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY

 5. DOPADY PANDÉMIE COVID-19 NA VOD A NOVÉ VÝZVY PRE BUDÚCE OBDOBIE


Podrobný program konferencie

Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.

V mene organizátorov a spolupracujúcich inštitúcií vás srdečne pozývame na toto tradičné odborné podujatie so skvelou atmosférou a tešíme sa opäť po roku na stretnutie s vami.

Súvisiace dokumenty

Pozvánka na konferenciu s podrobným programom (dokument vo formáte PDF)
Záväzná prihláška (dokument vo formáte PDF)