Sedm sezón Králického Sněžníku

18.11.2021 8:00 Pavel Stejskal

Sedm sezón Králického Sněžníku

V letošním roce se uskutečnil již 7. ročník jízd letních výletních vlaků s parními lokomotivami v severovýchodní části Pardubického kraje. Vlaky jsou vypravovány pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického ve spolupráci s dalšími sponzory.

Ne vždy však stanula v čele parní lokomotiva, několik ročníků se střídala s motorovým vozem, jindy za parní lokomotivu musela zaskočit motorová lokomotiva. Během sedmi sezón se také měnily výchozí a cílové stanice. Cílem výletních vlaků byly různé vojenské, historické a technické památky v podhůří Orlických hor a sportovní rezorty Buková Hora a Dolní Morava. Cestující si mohli vybrat také několik naučných stezek zaměřených na obranný systém z roku 1938. V sezonách 2015-2019 byly vlaky vypravovány ve spolupráci s Českými drahami, které zajišťovaly lokomotivy a soupravy.


Králický sněžník s 850.001 mezi Červeným Potokem a Podlesím  dne 4.7.2015, © P.Stejskal

První vlak „Králický Sněžník“ byl pod sloganem „Pardubickým krajem párou“ vypraven v roce 2015 a jel každou sobotu od června do září v trase Letohrad – Dolní Lipka – Hanušovice a zpět. Na vlacích byly střídavě po týdnu nasazovány parní lokomotivy a motorové vozy. Hlavní aktérkou parních vlaků byl stroj 423.009, v čele motorových vlaků byl nasazen motorový vůz M 286.001. Soupravu za parní vlak tvořily 4 vozy Be „Rybák“, které zapůjčil Výzkumný ústav železniční, kterému v té době patřila rovněž parní lokomotiva. Motorový vůz M 286.001 vozil přípojný vůz Balm ve shodném barevném provedení. Zahájení první sezóny dne 13.6.2015 však bylo s parní lokomotivou 464.008, která se pak vrátila ještě 22.8.2015, kdy byla nasazena ku příležitosti akce „Cihelna“. Králický Sněžník byl propagován široké veřejnosti ve sdělovacích prostředcích, v regionálním tisku a byly vydány propagační materiály, předně barevná skládačka s mapkou, jízdním řádem a popisem jednotlivých míst, vhodných pro turistické výlety. Poslední vlak vyjel v sobotu 19.9.2015 a ukončil tak první sezónu.


Letohrad 423.009 vyjíždí z depa dne 8.8.2015, © P.Stejskal

Protože se ukázalo, že ročník „Králický Sněžník 2015“ byl úspěšný a sklidil velký zájem, bylo rozhodnuto uspořádat i v roce 2016 obdobný program, opět s parní lokomotivou, střídanou znovu motorovým vozem. Změněny, ale byly výchozí i cílová stanice. Výchozí stanice se tak na několik dalších let stala Česká Třebová, kde byla deponována parní lokomotiva 423.009 a také motorový vůz M 286.001. Konečnou stanicí se stala v roce 2016 stanice Červený Potok. V Hanušovicích tou dobou probíhala rekonstrukce nádraží s omezením vlakové dopravy.


423.009 v čele Králického sněžníku vyjíždí z tunelu u Vlaského dne 8.8.2015, © P.Stejskal

Problém však nastal s parní lokomotivou 423.009, která byla na opravě v Lužné u Rakovníka a opravy se do zahájení letních jízd nestihly. Místo ní tak byla přivezena lokomotiva 534.0432 z Olomouce. Nasazena byla 2.7.2016 a odvezla Králický Sněžník do Červeného Potoka. Při návratu a objíždění soupravy v Ústí nad Orlicí však lokomotiva zajela až na vlečku vojenských skladů a tendrem vykolejila přes výkolejku. Pro vlak musela narychlo dojet náhradní lokomotiva ČD 742.196 a odvézt Králický Sněžník z Ústí nad Orlicí do České Třebové. Oprava lokomotivy 423.009 se protahovala, a tak na další parní Králický Sněžník byla opět dovezena z Hradce Králové 464.008, která tak 9.7. projela celou trasu. Tato lokomotiva se na „Králickém Sněžníku“ objevila ještě 20.8. v rámci dalšího ročníku „Cihelna“ u Králík. Další soboty, kdy měla být nasazena parní lokomotiva, se ukázala 423.009, která se mezitím vrátila po opravách z Lužné. Soboty, kdy neměla být nasazena parní lokomotiva, byl nasazen opět motorový vůz M 286.001.  Souprava k parním vlakům byla posílena o další vůz Be a bufetový vůz Rlm z DKV Česká Třebová. Tím ale byla jednota zelené soupravy narušena a vůz Rlm působil v soupravě rušivě, což fotografové podél trati nepřijali zrovna s nadšením. Nicméně pro běžné cestující a turisty to byla vítaná možnost občerstvení. Poslední tři soboty v září (3., 10. a 17.9.2016) byly vlaky „Králický Sněžník“ vedeny parní lokomotivou 423.009. Úprava pobytů v některých stanicích, posílení soupravy a zařazení bufetového vozu se ukázalo být přínosem a ročník „Králický Sněžník 2016“ byl opět úspěšný.


423.009 v čele Králického sněžníku mezi Dolní Lipkou a Červeným Potokem dne 23.7.2016, © P.Stejskal

V roce 2017 se uskutečnil další, již třetí ročník „Králického Sněžníku“, opět pod záštitou hejtmana Pardubického kraje a ve spolupráci s Českými drahami. Hlavní aktérkou se opět stala parní lokomotiva 423.009, která se po týdnu střídala s motorovým vozem M 286.001. Změna byla v přípojném voze. Na původním voze Balm, určeném k M 286.001 byly nalezeny vážné závady, a tak místo něj byl zařazen vůz jiný, který však nátěrem neladil k motoru. Původní vůz byl později nakonec sešrotován. Jízdní řád oproti minulému roku doznal změn, hlavní změnou byla cílová stanice, staly se jí opět Hanušovice, které byly již po rekonstrukci. Kromě výše uvedených lokomotiv se opět na Králickém Sněžníku objevila hradecká 464.008, která byla nasazena 1.a 8.8.2017. Další ročník se opět povedl, cestujících a turistů přibývalo a pomalu se z těchto jízd stávala tradice. O rok později se tedy vlaky „Králický Sněžník“ opět v letní sezóně 2018 rozjely ve stejné trase z České Třebové do Hanušovic a zpět. Problém byl ale s parní lokomotivou. 423.009 opět musela do Lužné, tentokrát s pojezdem a do konce této sezóny vůbec nezasáhla. Na výkonech pro parní lokomotivu se tak ukázala olomoucká „Rosnička“ 464.202 a „Skaličák“ 433.001. Pro poruchu motorového vozu M 286.001 byla 4.8.2018 mimořádně nasazena lokomotiva T 669.1172.


Příprava v DKV Č.Třebová na Králický sněžník s loko T 679.1529 dne 13.7.2019, © P.Stejskal

Tradice se už musela zachovat, tak „Kralický Sněžník“ vyjel opět pod záštitou hejtmana Pardubického kraje a ve spolupráci s Českými drahami i v roce 2019. Výchozí a cílová stanice zůstaly zachovány, kosmetické změny zaznamenaly jen časy v jízdních řádech. Větší změna byla pouze 17.8.2019, kdy se uskutečnila akce „Cihelna“. Čas odjezdu z Hanušovic do České Třebové toho dne posunut o necelé 2 hodiny později. Nasazována byla již opravená 423.009 i motorový vůz M 286.001. Nicméně opět se na parní lokomotivě objevila závada, kterou se nepodařilo odstranit, a tak dne 13.7.2019 byla na Králický Sněžník nasazena lokomotiva T 679.1526. Letohradští fandové tuto lokomotivu před odjezdem z depa z jedné strany označili původním číslem po jedné z lokomotiv této řady, která v Letohradě jezdívala – T 679.1202. Páru se nakonec podařilo opravit přímo v DKV Česká Třebová. Lokomotiva již nepatřila VÚŽ, ale DHV Lužná a největším zádrhelem opravy se ukázaly být finance. Dne 16.srpna 2019 byla lokomotiva odzkoušena mezi Českou Třebovou a Opatovem a mohla být pak nasazena na zbývající Králické Sněžníky v roce 2019. Rok 2019 byl ale posledním, kdy na tomto projektu spolupracovaly České dráhy. Kraj rozhodl, že trať Ústí nad Orlicí – Dolní Lipka – Hanušovice s odbočkou Dolní Lipka – Mlýnický dvůr bude obsluhovat společnost Leo Expres. Tímto rozhodnutím tak vyvstala otázka, zda bude další ročník „Králického Sněžníku“.


431.032 vjíždí v čele Králického sněžníku do Dolní Lipky dne 1.8.2020, © P.Stejskal

Rok 2020 nezačal dobře a pandemie Covid 19 v roce 2020 zablokovala celý stát. Epidemická situace s příchodem léta polevila a začalo pomalé rozvolnění, nicméně se stále nevědělo, zda vůbec se pojede další ročník. Mezitím proběhly jednání mezi hejtmanem a dopravcem Leo Expres a také Muzeem starých strojů v Žamberku. Muzeum vlastní parní lokomotivu 431.032 „Ventilovku“ a navíc zakoupilo několik starších vozů. Vozy původem ze Švýcarska měly být v České republice opraveny. Oprav se však nedočkaly a jejich majiteli se neoplatilo vozy dovézt neopravené zpět do Švýcarska a rozhodl se o jejich odprodeji v Čechách. Vozy tak byly zakoupeny Muzeem starých strojů a začaly být opravovány, aby mohly být využity na dalším ročníku „Králického Sněžníku“. Nakonec bylo rozhodnuto, že jakmile to epidemická situace dovolí, rozjedou se vlaky „Králického Sněžníku“ i v roce 2020. Opět pod záštitou hejtmana Pardubického kraje, tentokrát ve spolupráci Leo Expresem.


Lokomotivy  431.032 + 555.0153 v Ústí nad Orlicí dne 3.7.2021, © P.Stejskal

Dne 1.8.2020 tak vyjel první „Králický Sněžník“ pod novým dopravcem a sloganem „Cestování časem nesmrtelnou párou po Pardubickém kraji“. V čele stanula 431.032 a za sebou měla zcela jinou soupravu než v předchozích letech. Dva 4.osé osobní vozy Ca a ABa, původně švýcarské, z nich jeden se dokončoval doslova pár hodin před odjezdem. Zbytek soupravy tvořil vůz Be a služební vůz Dsd. Souprava spolu ladila i švýcarské vozy byly v klasické zelené barvě. Výchozí i cílová stanice zůstaly stejné, jako v roce předešlém. Lokomotiva 431.032 byla ve všední dny deponovaná na základně Leo Expresu v České Třebové na bývalé „rychlovce“. Souprava byla rovněž odstavena v České Třebové na vlečce Elektrizace železnic. Po čtyři srpnové víkendy tak „Ventilovka“ odvezla spolehlivě „Králický Sněžník“. Další dva naplánované vlaky do Hanušovic 28.10 a 17.11.2020 byly kvůli zhoršující se epidemiologické situaci odřeknuty.


Lokomotivy 431.032 a 555.0153 nedaleko zastávky Dolní Dobrouč dne 3.7.2021, © P.Stejskal

Rok 2021 přinesl v organizaci „Králického Sněžníku“ další oživení. Předně za pomoci hejtmana získalo Muzeum starých strojů bývalou výtopnu, vodárnu a okolní pozemky v Dolní Lipce. Ty byly určené k likvidaci, ale naštěstí k ní nedošlo. Muzeum tak získalo zázemí pro „Ventilovku“ i vozy, a mohou se zde provádět nejnutnější opravy. Dále došlo k dohodě s Klubem historie kolejové dopravy (KHKD) o dlouhodobé zápůjčce parní lokomotivy 555.0153, s tím, že lokomotivu Muzeum opraví a bude ji provozovat. Dále KHKD zapůjčilo také 4.osý osobní vůz Ca. Také souprava někdejších „švýcarů“ se rozrostla o služební vůz z roku 1916, ve kterém byl umístěn bufet. Lokomotivu 555.0153, kterou mělo KHKD deponovanou v bývalém depu v Turnově se během jara povedlo opravit a zprovoznit. Byly vyměněny kotlové a přehřívačové trubky, opraveny další části stroje a lokomotiva byla převezena již v zatopeném stavu do Dolní Lipky. Pod stejným sloganem „Cestování časem nesmrtelnou párou po Pardubickém kraji“, za podpory hejtmana Pardubického kraje a ve spolupráci Leo Expresu a Muzea starých strojů vyrazil dne 3.7.2021 další „Králický Sněžník“. Tentokrát se změnila také trasa vlaku. První vlak jel z Dolní Lipky do Ústí nad Orlicí, odtud zase do Hanušovic. Z Hanušovic se vlak vracel do Ústí nad Orlicí a zpět do Dolní Lipky. V čele prvního z „Králických Sněžníků“ roku 2021 stanuly obě parní lokomotivy. Z Dolní Lipky tak vyjely 555.0153 a 431.032 tendry dopředu, z Ústí nad Orlicí pak 431.032 a 555.0153 komíny k Hanušovicím.


Lokomotivy 431.032 a 555.0153 nedaleko zastávky Dolní Dobrouč dne 3.7.2021, © P.Stejskal

Další sobotu byla na Králickém Sněžníku nasazena pouze „Ventilovka“. Od 17.7. už jezdila v čele „Králických sněžníků“ jen lokomotiva 555.0153. „Ventilovka“ během léta jezdila s Legiovlakem po České republice. Lokomotiva 555.0153 dne 17.7. při obratu v Hanušovicích zajela do Bludova na triangl kvůli otočení, a tak z Hanušovic do Ústí nad Orlicí jela opět komínem dopředu. Při jízdě u Dolní Lipky však zůstal vlak stát. Nekvalitní a znečištěná voda způsobila problémy, a tak vlak dorazil do Ústí nad Orlicí opožděn o více jak 70 minut. Voda tedy musela být vyměněna, protože druhý den 18.7. jela parní lokomotiva vlak pro pozvané hosty a jízdu organizovalo Muzeum starých strojů. Vlak vycházel ze Žamberka, kam z Dolní Lipky přijel vlak jako soupravový. První problém nastal, když na trať mezi Dolní Lipkou a Hanušovicemi po noční bouřce popadaly stromy. Více jak 3. hodinové zpoždění bylo navýšeno v Hanušovicích, kde se projevila závada na lokomotivě a pro vlak musela dojel z Dolní Lipky lokomotiva 749.254. Cílem vlaku byla Dolní Lipová, s tím, že lokomotiva zajede do Lipové Lázně, kde bude otočena na točně. Ale velké zpoždění a problémy s parní lokomotivou nakonec rozhodly, že cíle nebylo dosaženo. Rozhodovalo se dokonce o návratu zpět již z Hanušovic, nakonec vlak dojel do Branné.


Soupravový vlak z Dolní Lipky do Žamberka u Lukavice v Čechách dne 18.7.2021,  © P.Stejskal

Další sobotu 25.7. tak jela lokomotiva 555.0153 v obráceném postavení. Z Dolní Lipky do Ústí nad Orlicí komínem napřed, do Hanušovice opět po tendru. V obratu vlaku v Hanušovicích opět lokomotiva zajela na triangl u Bludova a do Ústí nad Orlicí jela zase tendrem. Po zbytek sezóny roku 2021 již k dalším mimořádnostem nedošlo. Vlaky „Kralický Sněžník“ jezdily již beze změn, s minimálním zpožděním, a tak se stalo i poslední srpnovou sobotu dne 28.8.2021, kdy sezóna 2021 skončila. Protože v Dolní Lipce je i nadále deponovaná 555.0153 i s vozy, dává tato skutečnost velkou naději, že i příští rok 2022 zůstane tradice „Králického sněžníku“ v letní sezóně zachována. To, že poslední ročník „Králického sněžníku“ byl úspěšný vyhodnotil i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a uvedl, že bylo prodáno 4831 jízdenek v rámci devíti jízd, a to bez malých dětí, které neplatily. S Muzeem starých strojů bude Pardubický kraj spolupracovat i nadále a podporovat aktivity muzea v Dolní Lipce, kde má vzniknout muzeum, které bude dalším z cílů „Králických sněžníků“ v příštích letech.


Králický sněžník mezi Dolní Lipkou a Červeným Potokem dne 14.8.2021, © P.Stejskal

Nicméně parní lokomotiva 555.0153 po odvezení posledního Králického sněžníku nezahálela. Dne 18.9.2021 odvezla zvláštní vlak z České Třebové do Doudleb nad Orlicí a zpět v rámci dne otevřených dveří v Muzeu starých strojů v Žamberku a další jízda se uskutečnila 30.10.2021. Toho dne byl vypraven parní vlak z Ústí nad Orlicí do polské Javořiny Slezské (Jaworzyna Ślaska), kam odvezla zájemce na prohlídku tamního železničního muzea. Aktivity okolo Muzea starých strojů naznačují, že se i v roce 2022 můžeme těšit na „Králický sněžník“ vedený opět parními lokomotivami.

Úvodní snímek: 423.009 v čele Králického sněžníku mezi Dolní Lipkou a Červeným Potokem dne 8.8.2015, © P.Stejskal

Galéria