Obnova strechy objektu olejárne v areáli starého rušňového depa Tisovec

16.3.2021 8:00 OZ Zubačka

Obnova strechy objektu olejárne v areáli starého rušňového depa Tisovec

Revitalizácia zanedbaných a chátrajúcich priestorov areálu starého rušňového depa pri železničnej stanici v Tisovci sa stala predmetom záujmu nášho občianskeho združenia už na konci roku 2012, kedy sa začali intenzívnejšie prípravy na blížiace sa otvorenie prevádzky turistických parných vlakov na ozubnicovej železnici.

Vedľa upratania a scivilizovania celého areálu sme sa postupne venovali najmä oprave strechy a zabezpečeniu objektu samotnej remízy, obnove točne na breznianskom konci areálu, výmene plechových brán remízy za kópiu pôvodných drevených a napokon aj novostavbe strechy malého skladíku v tesnej blízkosti remízy, ktorá akútne hrozila svojim zrútením. Naostatok posledným zreteľným defektom celého areálu zostal pamiatkovo chránený objekt skladu II (niekdajšej olejárne) na breznianskom konci depa v tesnej blízkosti točne. Jeho strecha sa viditeľne rozpadala a celá stavba tak zostala poslednou zrúcaninou v inak pomerne konsolidovanom priestore. Na obnovu objektu bola síce už niekoľko rokov vypracovaná projektovaná dokumentácia, dobrovoľníckej realizácii opravy v réžii občianskeho združenia však bránil pomerne značný rozsah nevyhnutných prác, daný potrebou výstavby železobetónovej vane na úrovni venca strechy pre projektované podkrovie.

S cieľom vyriešiť aj tento problém sa naše občianske združenie v roku 2018 na podnet a s podporou vtedajšieho primátora mesta Tisovec p. Mináča zapojilo do programu Podpora najmenej rozvinutým okres, gestorovaným vtedajším Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (dnes Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) a v máji roku 2019 došlo k podpisu príslušnej zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku. Pomerne zložité vyjasňovanie otázky identifikácie vecne príslušného stavebného úradu s nadväzným stavebným konaním zabralo zvyšok roku 2019, prvé mesiace nasledujúceho roku zas boli vyplnené procesmi verejného obstarávania. Všetko sa ale napokon šťastlivo zavŕšilo, takže v júni 2020 sa mohlo začať so stavebnými prácami a celú stavbu úspešne dokončiť v septembri toho istého roku.

Hoci zúriaca pandémia Covid-19 neumožnila naplniť všetky plánované indikátory realizovaného projektu, najdôležitejším jeho výsledkom je nepochybne zastavenie degradácie hodnotného pamiatkového objektu, ktoré prišlo aj podľa vyjadrenia stavebnej firmy v hodine dvanástej. Niekdajšie zrúcanina sa už týmto zásahom stala prakticky využiteľným objektom a – čo je najdôležitejšie – nestrácame ani šancu pokračovať v budúcnosti na ďalšom jeho zveľaďovaní.

Celá rekonštrukcia bola realizovaná s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (dnes Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) – program Podpora najmenej rozvinutých okresov. OZ Zubačka ďakuje za poskytnutú podporu.

 

 

 

Súvisiace trate