Střelickou dvoukolejku překryje měděná pavučina

20.3.2021 8:00 MIlan Vojtek

Střelickou dvoukolejku překryje měděná pavučina

Do konce letošního roku v provozu, do konce příštího roku s dokončenými posledními úpravami polohy koleje a okolí. To je plán pro dokončení první etapy projektu elektrifikace trati z Brna (respektive Horních Heršpic) do Zastávky u Brna. Zmíněnou první etapou je právě část od Horních Heršpic po Střelice. Včetně tamějšího nádraží.

Část mezi Brnem a Střelicemi byla dvojkolejná už před začátkem prací. Až donedávna to byla to jedna ze dvou dvojkolejných tratí na jižní Moravě bez drátů (byť jen v relativně krátkém úseku). Zbývá poslední – z Brna do Veselí nad Moravou. I ta je ale v plánech Správy železnic určená k proměně, obnášející i elektrifikaci.
Teď pozornost stavbařů patří trati z Brna do Zastávky u Brna. V traťovém úseku z Brna-Horních Heršpic do Střelic firma buduje nové zastávky Brno-Starý Lískovec a Ostopovice. U první zmíněné spojí ostrovní nástupiště s novým podchodem šikmý přístupový chodník. V místě zastávky v Ostopovicích současně probíhá přestavba mostu, vznikne i přístupová cesta k nástupišti u druhé traťové koleje.
„V Ostopovicích už je po demolici druhé poloviny starého cihelného mostu a ve Starém Lískovci a Střelicích pokračuje stavba nového podchodu,“ uvedla mluvčí společnosti Skanska Petra Havrlantová. Stavbaři, kteří jsou dodavatelem rekonstrukce, mají vybudované zhruba dvě třetiny základů pro stožáry trakčního vedení pro elektrické vlaky. Odstranili starý železniční svršek a pracují na odvodnění a sanaci železničního spodku v celé délce trasy.
V Troubsku, kde stavbu zpočátku komplikoval spor s majiteli restaurace, se nástupiště ve směru do Brna stěhuje na druhou stranu železničního přejezdu. Nové místo určili projektanti přímo naproti nástupišti pro vlaky ve směru z Brna. Na zastávce Střelice dolní se poloha nástupišť nemění, i tam ale je součástí akce jejich rekonstrukce.
Výrazně se změní nádraží ve Střelicích, kde se dvoukolejný úsek z Brna dělí na dvě trati, do Zastávky a Moravského Krumlova. „Ve Střelicích kromě nového nástupiště u staniční budovy vzniká ještě jedno ostrovní nástupiště. Přístup na ně bude mimoúrovňově podchodem, jehož výstavba je již v plném proudu. Celý rekonstruovaný úsek končí za stanicí, kde bylo třeba rozšířit zářez pro položení druhé koleje do Zastávky,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.
Střelické nádraží přišlo o lávku, umožňující jednodušší cestu do části městečka. „Díky výborné koordinaci prací a vysokému pracovnímu nasazení mostařů se podařilo lávku snést během jediné noční výluky (1. 3. 2021 – pozn. autor). Před zahájením prací jsme lávku ukotvili autojeřábem a spoje všech částí rozdělili pro lepší manipulaci s jednotlivými segmenty lávky. Autojeřáb s nosností 130 tun pak snesl středové a dvě krajní pole a dva podpěrné pilíře lávky, pocházející ze začátku 20. století,“ popsal postup projektový manažer společnosti Skanska Ondřej Zedník. Části lávky zůstaly pohromadě, připravené k případnému dalšímu využití.
Aby lidé na její absenci co nejméně dopláceli, je momentálně přesunutá autobusová zastávka. Nová lávka bude sloužit od druhé poloviny září.
Z nádraží ve Střelicích vedly dvě koleje na obou zhlavích do sousedních stanic. Na rozdíl od těch na brněnském zhlaví se na opačném ale dělily do dvou různých stanic, dvou jednokolejných tratí: jedna do Moravského Krumlova a druhá do Zastávky. Nově tam budou tři. Jedna do Silůvek a dvě, směřující do Tetčic a Zastávky. Podle mluvčí Skansky aby mohlo být provedeno zdvoukolejnění úseku Střelice – Tetčice, bylo třeba odtěžit svah. Na místě pokračuje sanace a zajištění terénu pomocí kombinací georohoží a ocelových sítí, kotev, opěrných stěn a gabionů.  

Na konci této etapy bude elektrifikace hotová po Střelice, budou dokončené nové zastávky Starý Lískovec a Ostopovice a obnovená zastávka Střelice dolní. Ve Střelicích pojedou vlaky po nových staničních kolejích k novým nástupištím. Lidem poslouží nový moderní podchod a lávka pro pěší. „Pevně věříme, že v létě dokončíme 2. traťovou kolej včetně propustků a mostů,“ upřesnil Zedník. Po nové první koleji již vlaky jezdí. Ze Střelic dál bude hotový dvojkolejný asi osm set metrů dlouhý kus dál do Tetčic, pokračování je náplní další etapy.
„Hlavní část stavebních prací skončí do konce roku 2021, kdy se počítá se zprovozněním celého úseku Z Brna do Střelic. Lokální dokončovací práce ( úpravy okolí a komunikací) jsou naplánovány na rok 2022, už bez podstatného vlivu na provoz na trati,“ dodal mluvčí Skansky Ondřej Šuch. Výjimkou ovšem bude třetí podbití kolejí, které zcela bez vlivu na dopravu může být jen v případě nočních výluk.

Zatímco příští rok se budou z Horních Heršpic do Střelic dodělávat poslední drobnosti, dál do Zastávky u Brna bude pěkně rušno. „Na I. etapu naváže druhá, elektrifikace a zdvojkolejnění úseku Střelice – Zastávka u Brna. Správa železnic letos zajistí výběrové řízení na zhotovitele, stavební povolení a v letech 2022-2023 jsou v plánu stavební práce,“ uvedl ředitel Stavební správy východ Správy železnic Miroslav Bocák.
Až pak bude hotovo a Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje bude moci využít zlepšení parametrů trati především odbouráním negativ jednokolejné trati, tedy především přenosu a nabalování zpoždění v důsledku jakýchkoliv mimořádností. Výhodou je i možnost přechodu z motorových vozů na elektrické vlaky. „Celý traťový úsek bude elektrifikován střídavou trakční soustavou. Současně dostane nové zabezpečovací zařízení, které se bude po dokončení ovládat dálkově ze stanice Brno hlavní nádraží. Maximální rychlost vlaků bude po vybudování zabezpečovacího systému ETCS 120 kilometrů za hodinu, do jeho dokončení budou vlaky jezdit maximálně stovkou,“ uvedla Friebová.

Zastávka Starý Lískovec

Postup prací na demolici mostu v Ostopovicích

Mezi Ostopovicemi a Troubskem

Mezi zastávkou Střelice dolní a Střelicemi

Staveniště ve Střelicích

Odtěžený zářez a rodící se pláň pro další kolej do Tetčic

Demontáž lávky na zhlaví ve Střelicích

Titulní a všechny další foto poskytla Skanska

Súvisiace odkazy