Vítejte v novém roce!

1.1.2020 0:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Vítejte v novém roce!

Člověčenstvo je ve své podstatě nepochybně optimistické. Jinak by totiž vždy a znovu tak bouřlivě neoslavovalo konec starého roku a zrod nového. Odchod období, které je mu už důvěrně známé, a příchod časů naprosto neznámých, nicméně zjevně spojovaných s očekáváním čehosi lepšího, hezčího a spokojenějšího. A pranic mu nevadí, že má zkušenosti často zcela odlišné. Což je samozřejmě dobře, protože opak by lidstvo vedl kamsi, kde by se mu pranic nelíbilo.

Lidé ovšem nejsou žádné tupé automaty, jak by se mohlo z předchozího zdát. Přemýšlejí, někdy dokonce velice vážně o věcech v podstatě nevážných. I v souvislosti s příchodem roku 2020: Začíná jím nová dekáda nebo si na její příchod budeme muset počkat ještě dalších dvanáct měsíců? Nakonec se k tomu problému musely vyjádřit nejvyšší vědecké autority, jak nám krátce před Silvestrem zvěstovala média. Že se zamýšlím nad čímsi jiným, než byste v tuto chvíli na tomto místě čekali? Není to tak docela pravda, protože ta obecná úvaha platí i pro příchod nového roku na stránky internetového magazínu VLAKY.NET. Já vás teď vyprovodím na jeho pouť do následujícího roku a o osm hodin později zde najdete optimistický „príhovor“ našeho zřizovatele, který byste měli přijmout bez mudrování o zbytečnostech.


Koleje vedoucí do dáli k projetí nás všechny lákají …
(21.4.2016, Ostroměř) © PhDr. Zbyněk Zlinský

K tomu obrazovému vinši přidávám své poděkování všem, kdož se na provozu našeho webu podíleli v roce právě uplynulém, a prosbu, aby ve svém velice záslužném a naprosto nenahraditelném díle pokračovali také v roce nastávajícím. Sice je nás ve srovnání s minulostí už nemnoho, personální krize nás však určitě nezlomí. Náš okleštěný tým je zkrátka „malej, ale šikovnej“. Pevně věřím, že toto novoroční vinšování není poslední, které na stránkách svého oblíbeného magazínu najdete. Což samozřejmě předpokládá také to, že prostor mezi tímto a následujícím bude, jak je naším zvykem, vyplněn každodenním obsahem, pokud možno vždy zajímavým a aspoň občas také aktuálním. K dosažení zejména toho posledního cíle může svým, byť jen drobným, dílem přispět každý z vás. Tak ať se nám daří vespolek!

Súvisiace odkazy