Konec tramvají do Lutomierska

27.2.2019 8:00 Libor Peltan

Konec tramvají do Lutomierska

Fanoušci tramvají přijdou o jednu z nejatraktivnějších polských tratí. Lodžský dopravní podnik ukončí v sobotu 2. března provoz na meziměstských linkách 43A a 43B do Konstantynówa a Lutomierska s ohledem na katastrofální stav kolejí a trakčního vedení. Zavedena bude NAD, čímž se doprava značně zrychlí. Odříznutá od sítě bude i muzeální vozovna Brus.

Hlavní město Lodžského vojvodství disponuje rozsáhlou tramvajovou sítí na rozchodu 1000 mm. V širším centru a na jihu města vedou tratě často paralelně a jsou hojně popropojované, z města do prakticky všech směrů vycházejí různě dlouhé radiály. V ulicích potkáme legendární Konstaly 805Na ve značně originálním stavu nebo různého stupně rekonstrukce (od výměny sedaček až po Moderus Alfa), řídce také Pesy 122N a Flexity Outlook Cityrunner, z Německa ojeté Düwagy GT6, GT8N, M6S a značně zmodernizované M8CN. Tramvajový provoz je celkově v utěšeném stavu, při naší návštěvě jsme si jen všimli nápadně častých menších zpoždění spojů. Preference na křižovatkách tu zřejmě neexistuje, zato najdeme na všech důležitějších zastávkách panely se skutečnými odjezdy nejbližších spojů.


Łodz: Konstal 805Na, 24. 2. 2019 © Libor Peltan

Kromě toho vychází z Lodže několik meziměstských tratí. Na sever předlouhá (36 km) do Zgierze a Ozorkówa - většinu délky jednokolejná, až na centra zmíněných sídel podél silnice vedoucí. V koncovém úseku prakticky navazovala na kdysi rozsáhlý systém Krośniewických úzkokolejek. Loni v únoru byl na ní z důvodu nevyhovující infrastruktury zastaven provoz. Na jih zas míří trasa do Pabianic, s krátkými jednokolejnými úseky, nejvíce frekventovaná, zřejmě se chystá její modernizace. Konečně západním směrem vychází trať do Konstantynówa a Lutomierska, jednokolejná, většinu cesty podél silničky. V roce 2017 na ni byl po podemletí kolejí vodou zastaven provoz, ale po několika měsících byl úsek opraven a provoz obnoven. Z důvodu špatného stavu infrastruktury na ni 3. března 2019 však již tramvaje nevyjedou.


Lutomiersk, GT6 na mostku přes říčku Ner, 24. 2. 2019 © Libor Peltan

Meziměsto do Lutomierska odbočuje z městské sítě poblíž smyčky Zdrowie. Následuje dlouhý úsek s jedinou zastávkou a s výhybnou bez zastávky a pak muzeální vozovna Brus. Postupně nás přivede do Konstantynówa, kudy místo po severní straně silnice vede jejím středem. Na náměstí Wolności najdeme větší kolejové rozvětvení s výhybnou a obratovým trianglem (zde končí linka 43A, zatímco spoje označené 43B pokračují celou trasu). Po opuštění sídla vede trať delší čas mimo zástavbu. Jakmile se domy opět objeví, rozejde se tramvaj se silnicí, říčku Ner překoná zajímavým ocelovým mostem a po krátkém, ale malebném vegtačním úseku nás přiveze do Lutomierska, kde je ukončena smyčkou kolem náměstí. Na linky jsou nasazovány značně retro Düwagy GT6 a ex-bochumské M6S.


Náhled do expozice vozovny Brus, 24. 2. 2019 © Libor Peltan

Šotoatraktivita trati je dána rurální romantičností jejího vedení a technickým stavem připomínajícím typické Polsko devadesátých let. Trakční vedení "řetězovka" je mnohdy udržováno při životě poněkud improvizovaně, nevyhovující kolejový svršek udává rychlost mezi 10 a 30 km/h. V několika krátkých úsecích je znát nedávné dílčí investice, na jízdní dobu přes hodinu mají nepatrný vliv.

Náhradní autobusová doprava výrazně zrychlí spojení: celá trasa by měla trvat pod 40 minut. Úvahy o opravě a znovuzprovoznění tramvají však již probíhají: maršálek měl slíbit podíl na nákladech na opravu, otázkou je však, kde peníze vezme zadlužený Konstantynów. Podle mého názoru leží příčina značného kontrastu udržovaných městských a rozpadajících se meziměstských tramvajových tratí v Lodži právě v relativním bohatství velkých měst a chudosti venkova v Polsku.


Symbolický západ slunce nad tramvají z Lutomierska, 23. 2. 2019 © Tomáš Pokorný

Fotky v galerii jsou z naší návštěvy Lodže v neděli 24. února. Vzhledem ke zprávě o chystaném zastavení provozu se kolem trati pohybovalo množství fotografů různých národností. Klub Miłośników Starych Tramwajów navíc na stejný den uspořádal jízdu "při příležitosti 90 let tratě".

Doporučené odkazy
http://www.kmst.pl/aktualnosci/wydarzenia/item/548-90-lat-linii-do-lutomierska
http://www.urbanrail.net/eu/pl/lodz/lodz-map.htm

Úvodní snímek: Lutomiersk, Plac Jana Pawla II., Düwag GT6 při svých 40 minutách pauzy, 24. 2. 2019 © Libor Peltan

Galéria

Súvisiace odkazy