Premena stanice Pastovce na zastávku

26.9.2018 8:00 Jozef Gulík

Premena stanice Pastovce na zastávku

Keď 24. septembra 1886 slávnostne otvárali trať z Čaty do Šiah, jej súčasťou už vtedy bola aj železničná stanica Pastovce (vtedy pod názvom Ipoly-Pásztó). Práve v týchto dňoch si teda pripomína 132. výročie od svojho uvedenia do prevádzky. V tichosti a uprostred procesu degradácie na železničnú zastávku.

Zďaleka nie je prvou ani poslednou stanicou, na ktorej zašlú slávu sa dnes už iba spomína. Podobne ako mnohé iné, najmä na vedľajších tratiach, sa na jej bytí či nebytí podpísal klesajúci objem dopravy a následné "zoštíhľovanie", či už personálne, technické alebo technologické. Stránky VLAKY.NET sú tým správnym miestom, aby aspoň niektoré zo všetkých tých staníc, staničiek, nákladísk, vlečiek a iných objektov dostali priestor, kde bude zdokumentovaný ich zánik.
 
Písal sa rok 1908, kedy význam stanice vzrástol vďaka lesnej úzkokoľajke, po ktorej sa začalo voziť drevo z Nagybörzsöny priamo na pastoveckú železničnú stanicu, kde sa prekladalo do vozňov normálneho rozchodu. Nákladnú dopravu na železničke s rozchodom 600 mm zabezpečovali kone. Fungovala až do roku 1920, kedy jej vypršala platnosť povolenia a následne bola zrušená a zlikvidovaná.
 
Po vzniku Československa niesla stanica spočiatku názov Pastúchovo, ktorý bol neskôr zmenený na dnešné Pastovce. V rokoch 1939 až 1945 patrila pod správu maďarských železníc MÁV a v povojnovom období prichádzali jej najväčšie prepravné výkony. Na základoch starej tehelne na okraji obce vyrástla v roku 1955 nová mechanizovaná tehelňa s výrobnou kapacitou 4,5 milióna tehál ročne. Samozrejme, prejavilo sa to aj na železničnej stanici, kde sa začalo nakladať zhruba 30 vozňov týždenne. Pamätná kniha ako zaujímavosť uvádza aj informáciu, že z pastoveckej tehly sa okrem iného staval aj topoľčiansky pivovar (stavba v rokoch 1957-1964) a sladovňa (sprevádzkovaná 1960).
 
Do celkových výkonov treba započítať aj nakládku obilia, zeleniny, cukrovej repy a dobytka. Na vykládku prichádzalo najmä uhlie pre tehelňu a uhoľné sklady a umelé hnojivá pre roľnícke družstvá. Celkovo išlo o cca 1400 vozňov ročne a v hmotnostnom vyjadrení o cca 20 000 ton. Počet odbavených cestujúcich začiatkom 1960tych rokov predstavoval ročne okolo 60 000.
 
Okrem toho prebiehala v 1950tych rokov príprava na predĺženie stanice, ako súčasť projektu na zvýšenie kapacity trate Štúrovo - Čata - Šahy - Zvolen. V Pastovciach sa v rámci projektu vykonali všetky zemné práce severovýchodným smerom tak, aby sa dosiahla užitočná dĺžka koľají 700 m. A hoci priamo na mieste už bol uskladnený aj zvrškový materiál, k predĺženiu koľají napokon nikdy nedošlo. 
 
 
Schéma železničnej stanice Pastovce.
 
Príbeh ďalších rokov sme už čítali veľakrát a je podobný aj v tomto prípade. Cestujúci začali postupne čoraz viac využívať autobusovú dopravu, najmä po zavedení priamej linky do Štúrova, a dopravu automobilovú. Citeľnou stratou bolo ukončenie nakládky tehál a rad-radom odpadávali aj ďalšie prepravy. Do prelomu 1970tych a 1980tych rokov si ešte udržala svoju pozíciu sezónna nakládka cukrovej repy, určenej pre blízky cukrovar Pohronský Ruskov. Trať Čata - Šahy mala výnimku z nariadenia, aby sa z blízkeho okolia cukrovarov repa zvážala nákladnými autami a nie vlakom. Výhodou železnice bola v tomto prípade absencia priamych ciest a vhodných mostov na rieke Hron.
 
V máji 1994 boli na stanici inštalované samovratné výmeny a ešte v roku 2000 dochádza pravidelne ku križovaniu osobných vlakov. Vyvrcholením šetrenia a redukcie nákladnej aj osobnej dopravy však bolo vo februári 2003 úplné nahradenie osobných vlakov náhradnou autobusovou dopravou, a hoci sa pol roku na trať Čata - Šahy osobáčiky vrátili, už iba v obmedzenom počte. 
 
Od roku 2011 je na stanici nepretržitá výluka dopravnej služby, čo znamená, že nie je obsadená výpravcom vlakov. Zostal však aspoň závorár, ktorý z dopravnej kancelárie kontroluje (sčasti aj obsluhuje) priecestné zabezpečovacie zariadenia pre priecestia v km 8,749 (v úseku Zalaba - Pastovce) a 12,929 (na zastávke Bielovce) a pre jazdu vlakov stavia vchodové návestidlá.
 
 
Posledný deň "po starom". V nedeľu 16.9.2018 bolo koľajisko stanice ešte kompletné. Iba prípravné práce sú dôkazom budúcich aktivít. Na snímke aj s vlakom Os 6056 (motorový vozeň 812.018).
 
Rovnaký motorový vozeň pri ceste späť do Šiah, idúci ako Os 6059, míňa vchodové návestidlo do stanice Pastovce.
 
Za tejto situácie sme svedkami rozhodnutia o zrušení železničnej stanice Pastovce a jej premene na zastávku. Najskôr dňa 6.9.2018 vydala spoločnosť ZSSK Cargo trvalý zákaz nakládky pre tarifný bod Pastovce s platnosťou od 17.9.2018 a zo strany ŽSR nasledovali prípravné práce v koľajisku na trhanie prebytočných staničných koľají.
 
V pondelok 17. 9. a v utorok 18. 9. sa potom konali denné výluky - po oba dni v čase od 7:45 do 15:45 h, počas ktorých boli osobné vlaky nahradené autobusom. V priebehu výluk boli zrušené nástupištia, vytrhané a odvezené koľajové polia z dopravných koľají č. 2 a 3, a rovnako tak z manipulačnej koľaje č. 5.
 
Výhybky, mechanické vchodové návestidlá, predzveste a drôtovody, ale aj slepá koľaj č. 5a sú zatiaľ na svojich miestach a mali by byť demontované v priebehu októbra. Výhybky v koľaji č. 1 budú pomocou žeriavu EDK 300 nahradené koľajovými poliami, samovratné zariadenia z výhybiek č. 1 a 5 budú využité na ďalšie účely. Doterajšia stanica sa potom aj administratívne zmení na zastávku + závorárske stanovište Zv. 9, pričom zamestnanec ŽSR bude ďalej vykonávať službu závorára.
 
 
Pondelok 17.9.2018. Trhacia súprava s rušňom 740.821 posunuje v stanici Čata pred odchodom do Pastoviec.
 
 
 
Práce na trhaní koľají začínajú (17.9.2018).
 
 
 
Na sklonku prvého výlukového dňa chýba celá koľaj č. 2 a kus koľaje č. 3. Naposledy vo svojej existencii sa našlo využitie ešte pre koľaj č. 5 pred staničnou budovou (na odstavenie trhacej súpravy) - o 24 hodín neskôr tam však nebude už ani ona. 
 
V stredu 19. septembra je práca hotová a koľaje sú preč. Po jedinej zostávajúcej koľaji prechádza motorový vozeň 812.050. Zostávajúcim výhybkam a návestidlám sa však ich čas tiež kráti.
 

Súvisiace trate