Příčina nehody? Nezajištěný jeřáb

20.2.2017 8:00 Milan Vojtek

Příčina nehody? Nezajištěný jeřáb

Věděl jsem to už ve chvíli, kdy jsem na místo přijel. Že převrácení jeřábu při podzimní nehodě ve Vnorovech na Hodonínsku zavinila nezajištěná jeřábová část, bylo možné zaslechnout z úst lidí, na místě nehody několikrát. Tedy v případě, kdy vedle nich nestál někdo s diktafonem. A protože se nejednalo o oficiální stanovisko, ane jsem je nepoužil jako tvrzení do zpravodajství. Nyní je to již ale oficiální.

 

Šetření nehody skončilo a vyšetřovatelé ukázali právě na obsluhu jeřábu: „Příčinou nehody jeřábu bylo nezajištění jeho nástavby proti samovolnému otočení před jízdou,“ řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Příslušný pracovník dostal postih podle § 257 odstavce 2, Zákoníku práce. Ten praví:
 
Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.
 
Postih, který zaměstnavatel určil, je právě na horní přípustné hranici. Nejspíš pro závažnost a následky. „Pracovník, který mimořádnou událost svou nedbalostí zavinil, bude muset uhradit škodu v rozsahu čtyř a půl násobku platu,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
České dráhy ještě konečný účet za způsobené škody. Dosavadní mezisoučet je zhruba jeden milion. „Vyúčtování nám chodí od různých subjektů. Předpokládáme, že konečná částka se vyšplhá ke dvěma milionům. Bude v ní zahrnuta i náhradní autobusová doprava,“ uvedla mluvčí ČD Monika Bezuchová.
 
Co se vloni v září stalo?
 
13. září ve 13.15 hodin se na přejezdu mezi Vnorovy a Strážnicí střetl osobní vlak 2710, mířící do Hodonína. Sestava třídílná Regionova 814.209/210 + 810.223 dorazila na přejezd ve chvíli, kdy tam – bez ohledu na červená světla zabezpečení přejezdu, vjel traktor John Deere s dvounápravovým přívěsem. Cesta obou se zkřížila právě na kolejích.
Výsledek? Traktor, roztržený na několik kusů, jeho řidič mrtvý na místě, Vlak vykolejil, první vůz skončil asi čtyři metry od koleje a z osmi náprav vlaku zůstala na koleji jen první náprava osmsetdesítky. Čelní vůz vlaku i s troskami traktoru začal po nehodě hořet.
K nehodě vyjel nehodový vlak. Nakolejil 810.223, kterou brejlovec 754.019 odtáhnul do depa ve Veselí nad Moravou. Pak se dostala na řadu 814.210. Čelní vůz ještě obsluha nehodového vlaku dostala na koleje, pak se ale potřebovali vrátit do Veselí a vydali se na cestu s nezajištěnou nástavbou. V nejhorším možném místě se s velkým převýšením kolejnic se dala věž jeřábu do pohybu. Strana se závažím se začala otáčet dovnitř oblouku trati, složené rameno zase ven z oblouku. Než strojvedoucí zastavil, jeřáb se převrátil na bok dovnitř oblouku a strhl z kolejí i nářaďový vůz. Naštěstí až za mostem, stát se to o pět, šest metrů dřív, jeřáb mohl spadnout pod most.
Převýšení kolejnic v oblouku a na náspu vyloučilo původně zvažovanou možnost použití dvou kolejových jeřábů, nakonec musel přijet těžký silniční jeřáb. Aby se dostal na místo, nezbylo, než vytrhat několik desítek metrů kolejí a vytvořit pevné a stabilní místo pro ukotvení silniční techniky.
Škoda z první nehody byla vyčíslena na 12,9 milionu korun. Škoda na jeřábu asi na třicet tisíc korun, ovšem náklady na zvednutí, zásah do kolejí i náhradní dopravu už šly do statisíců.
 
Trať se definitivně podařilo zprůjezdnit až 28. září.
 

Súvisiace odkazy